Voetballen doe je bij Warnsveldse Boys!

Beste allemaal,

Zoals jullie vast al wel weten, heeft het Kabinet een aantal ‘coronamaatregelen’ versoepeld. Onder andere mogen jongeren onder 18 jaar weer georganiseerd en onder voorwaarden trainen. Dat is goed nieuws en mooi dat voetbalvrienden en –vriendinnen en hun trainers elkaar weer kunnen ontmoeten.

Na dit bericht zijn wij snel gaan overleggen hoe de jeugd weer kan gaan trainen onder de voorwaarden die zijn opgelegd. We hebben een protocol opgesteld met regels waar we ons aan moeten houden. Deze hebben we voorgelegd aan de gemeente. De gemeente is akkoord, dus we kunnen van start. Ook dat is goed nieuws.

Het protocol treffen jullie hierbij aan. Wij vragen iedereen die weer mag gaan trainen het protocol goed door te nemen!

De trainingen starten weer vanaf woensdag 6 mei. Om de trainingen, het halen-en-brengen hebben voor iedereen zo veilig mogelijk te laten verlopen, hebben we de trainingsdagen en tijden voor een aantal teams aangepast. Het schema kan u hieronder bekijken.

Het is duidelijk dat we ons nog niet zo kunnen bewegen op onze accommodatie als voor de uitbraak van de Corona.  Ook de trainingen zullen anders verlopen. Daarom doen we een dringend beroep op jullie om je aan het protocol te houden.

De Warnsveldse Boys wil ook niet -leden (pupillen en junioren tot en met 18 jaar) de gelegenheid geven om te trainen. Meld je hiervoor vooraf aan bij de betreffende leeftijd coördinator of stuur een mailtje aan online@warnsveldseboys.nl.

Graag willen we Jeroen Snijder hartelijk danken voor zijn deskundige adviezen. Hiermee heeft hij eraan bijgedragen dat we snel en veilig weer kunnen voetballen.

Wij wensen jullie veel voetbalplezier. 

Hartelijke groet,

Het bestuur van Warnsveldse Boys,

Bas, Wilma, Hans, Martijn en Wouter.