Voetballen doe je bij Warnsveldse Boys!

Beste leden,

Het is al weer enige tijd geleden dat wij jullie via deze nieuwsbrief op de hoogte hebben gehouden van de laatste ontwikkelingen van onze vereniging. Ondanks dat we helaas nog geen wedstrijden mogen spelen en de kantine nog steeds is gesloten, werken we met z’n allen hard aan de verdere ontwikkeling van onze vereniging. Mooi om te zien dat mensen nog steeds voor de club én elkaar klaarstaan. 

Corona

De KNVB had nog een mooie verrassing in petto om het seizoen af te sluiten in de vorm van een Regiocup. Helaas gaat deze voor de senioren in ieder geval niet door. Voor de jeugd is dit afhankelijk van besluiten van het kabinet.

Gelukkig kan er al wel weer enige tijd getraind worden. Ondanks een aantal beperkende maatregelen is er weer reuring op de accommodatie en dat is een mooi begin.

Algemene Ledenvergadering (ALV)

De ALV vond dit jaar digitaal plaats. Niet de leukste manier van vergaderen, maar we kijken toch terug op een constructieve bijeenkomst met 27 leden.  Hieronder een samenvatting van de belangrijkste punten uit de ALV.

1. Contributie

Er is een aantal vragen gesteld  over een mogelijkheid om de contributie te verlagen in deze coronatijd. Immers, leden krijgen ‘minder waar voor hun geld’; er is minder getraind en er zijn geen wedstrijden. Kortom, leden maken minder gebruik van de diensten en faciliteiten van de club. Wij begrijpen deze vraag goed. Het bestuur heeft echter laten weten dat het financieel niet haalbaar is om, al dan niet deels, contributie terug te betalen. Het laten doorlopen van de contributie is noodzakelijk om de vereniging te kunnen laten bestaan. In uitzonderlijke, individuele situaties kunnen we in overleg wel een uitzondering maken.

Hoewel we, conform besluit van de ALV, de contributies per 1 januari 2020 en 1 januari 2021 hadden kunnen verhogen met inflatiecorrectie, hebben wij deze niet doorgevoerd.

2. Pensioen Wim Bekken

Wie kent hem niet?! 

Eind mei gaat Wim Bekken, die bij de Boys werkt via GelreWerkt, met pensioen. Wim is voor (vrijwel) iedereen een bekend gezicht die veel op de club te vinden is. Uiteraard zal het bestuur hier eind mei bij stilstaan. Warnsveldse Boys kan niet zonder Wim en Wim kan niet zonder Warnsveldse Boys. Gelukkig gaat Wim na zijn pensioen dan ook verder als vrijwilliger binnen de club.  Met minder uren maar met net zo veel plezier.

3. Bezetting bestuur 

Martijn Jansen heeft besloten niet herkiesbaar te zijn voor de functie als bestuurslid technische zaken/voorzitter TC. Op 3 mei heeft het bestuur afscheid van hem genomen. Martijn heeft bergen werk verzet voor de Boys en we zullen hem zeker gaan missen.

We wensen Martijn het allerbeste toe en danken hem voor zijn inzet. 

De taak van bestuurslid wordt vooralsnog waargenomen door Wouter Brinkman die bestuurslid algemene zaken is. Mochten er mensen zijn die geïnteresseerd zijn in deze functie of een andere functie binnen onze vereniging laat het gerust weten. 

4. Jeugdontwikkelplan en TC structuur

Hierover is begin april een nieuwsbericht op de site geplaatst. Wij verwijzen hier graag naar: https://www.warnsveldseboys.nl/nieuws/jeugd-heeft-de-toekomst/

5. Jaarstukken

Volgens de statuten moeten de jaarstukken van, in dit geval seizoen 2019-2020, vóór 1 januari 2021 worden goedgekeurd. Met dank aan de kascommissie zijn de jaarstukken goedgekeurd. Ondanks Corona kleuren we met een positief resultaat van € 13.000 over 2020 nog steeds groene cijfers. Voor het seizoen 2020-2021 verwachten wij een positief resultaat van circa € 12.000. Deze resultaten waren nodig om de club meer financiële armslag en buffer te geven. We hebben maximaal gebruik gemaakt van subsidiemogelijkheden en daarnaast hebben lagere lasten zorggedragen voor een redelijk resultaat. 

De kascommissie heeft lovende woorden geuit aan Ronald Schippers die al enkele jaren op een zeer accurate wijze de financiële administratie van de Boys verzorgt. De aanwezigen hebben deze woorden benadrukt met een daverend applaus. 

6. LED verlichting

De ALV heeft het voorgenomen besluit van het bestuur om de huidige veldverlichting te vervangen door LED verlichting bekrachtigd. Inmiddels heeft het bestuur, op basis van drie offertes, besloten om de opdracht te gunnen aan Aerolux. Aerolux verzorgt al jaren het onderhoud van de huidige lampen en kent de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Door over te gaan op LED verlichting zullen de energiekosten substantieel dalen waardoor de exploitatielasten in de komende jaren afnemen. De terugverdientijd zal naar verwachting rond de vijf jaar liggen. Planning is dat de werkzaamheden begin juli gaan plaatsvinden. 

7. Nieuwbouw

De laatste voorbereiding aan het voorgenomen nieuwbouwplan worden getroffen. We doen ons best om voor de zomervakantie een informatieavond voor de leden te organiseren. Wij vinden het niet wenselijk om dit digitaal te doen. I.v.m. de Corona-maatregelen kan deze bijeenkomst niet bij de Boys plaatsvinden. We zijn in overleg om dit op een externe locatie te organiseren. Zodra we hierover, mede gelet op Corona-maatregelen, uitsluitsel hebben zullen we een aparte nieuwsbrief sturen met een uitnodiging voor deze informatiebijeenkomst.

8. Sport en accommodatiebedrijf Zutphen

Gemeente Zutphen heeft besloten om een Sport- en accommodatiebedrijf op te richten. Hierover is, in samenwerking met de andere Zutphense Voetbalclubs, nadere afstemming geweest. Voor de voetbalvereniging is de belangrijkste consequentie dat de huur voor de velden niet aan de Gemeente wordt betaald maar aan het Sport- en accommodatiebedrijf Zutphen.

9. Kledingfonds

Er is inzicht gegeven in de inkomsten en uitgaven van het kledingfonds in de afgelopen jaren. Conclusie is dat de doorgevoerde verhoging van de bijdrage aan het kledingfonds nodig zijn om de kosten te kunnen dekken.

10. Trainers zwaaien af

We hebben de trainers die zijn gestopt bedankt voor al hun inspanningen in de afgelopen jaren. Een aantal van hen, heeft zich jarenlang ingezet voor onze jeugd. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen; Zonder trainers en vrijwilligers én goede samenwerking hebben we geen vereniging!

Pub-quiz

Het bestuur organiseert op vrijdag 11 juni 20.00 uur a.s. een online pub-quiz. Om mee te doen moet je je opgeven door een mail te sturen naar: secretaris@warnsveldseboys.nl o.v.v Pubquiz en je naam en je email adres Je ontvangt een paar dagen voor de aanvang een inlog van teams en Kahoot in je mail. Je hebt dus een computer nodig, maar ook nog een telefoon waar je de vragen op gaat beantwoorden. We hopen op een leuke avond, dus geef je op! 

Tot slot

Tot slot onze dank en waardering aan alle vrijwilligers en sponsoren die de afgelopen periode hun bijdrage hebben geleverd ondanks de beperkende maatregelen. 

Dank ook aan alle leden voor jullie geduld en steun aan de Warnsveldse Boys.

Graag tot snel op ons sportpark.

Hartelijke en sportieve groet,

Bestuur Warnsveldse Boys

Bas, Hans en Wilma en Wouter