Voetballen doe je bij Warnsveldse Boys!

Dit jaar waren diverse mensen van de Warnsveldse Boys betrokken bij het opstellen van het Jeugdontwikkelplan (JOP). Het is JOP is een plan voor nu en voor de toekomst. Het geeft ons richting en houvast binnen de jeugdopleiding. Het JOP wordt jaarlijks geëvalueerd en desgewenst bijgesteld daar waar nodig is. Het JOP is niet in beton gegoten.

In dit plan staat de ontwikkeling van de jeugdspeler centraal. In het JOP wordt o.a. uit de doeken gedaan wat de doelstellingen van het JOP zijn, hoe de jeugdafdeling binnen de Warnsveldse Boys is opgebouwd, de rol van de Technische Commissie en hoe er geselecteerd wordt voor de diverse teams.

Lees hier verder

Bestuur Warnsveldse Boys.