Voetballen doe je bij Warnsveldse Boys!

We hebben onlangs een nieuwsbrief gestuurd over Corona-maatregelen (zie HIER). De beker-en competitiewedstrijden naderen. Dit vraagt om heldere afspraken en spelregels. In deze nieuwsbrief vragen we hiervoor jullie aandacht.

Coronacoördinatoren randvoorwaarde

Onze dringende OPROEP om je op te geven als Coronacoördinator heeft tot nu toe nog toch te weinig aanmeldingen opgeleverd. Dit vinden we best spijtig!

We willen dit nogmaals bij jullie onder de aandacht brengen. Als zich binnen één week niet voldoende Coronacoördinatoren hebben aangemeld, zullen we moeten besluiten of we wel wedstrijden kunnen spelen. Laat het niet zover komen en geef je op! 

Afspraken en spelregels

⚽️ Volg de aanwijzingen van de Coronacoördinatoren of andere vrijwilligers direct op. 

⚽️ Voor de jeugdtrainingen is en blijft het dringende verzoek aan de ouders/verzorgers om de zoon of dochter af te zetten bij het hek en dus niet op de accommodatie te komen ook niet bij het ophalen. Reden is dat wij onvoldoende capaciteit hebben om vier avonden in de week toezicht door een Corona-coördinator te laten uitvoeren.

⚽️ De verantwoordelijkheid voor het naleven van de regels is niet alleen een verantwoordelijkheid van de club, maar vooral ook een individuele verantwoordelijkheid van leden, ouders/verzorgers en toeschouwers.

⚽️ Er mogen maximaal 250 mensen op de accommodatie zijn (spelers, staf, bestuur niet meegerekend). We zullen dit op drukke momenten in de gaten houden door met een teller bij de ingang te werken.

⚽️ Daarnaast zal de gang tussen veld 1 en 2 worden gesloten indien het druk is. In dat geval via het pad aan de rechterkant van pannaveld rond het veld lopen en bij teruglopen aan de andere zijde van pannaveld weer naar kantine of uitgang. 

⚽️ Dragen van mondkapjes bij uitwedstrijden. 

Vanaf de jeugd ouder dan 12 jaar is het dringende advies om, indien niet behorend tot hetzelfde huishouden, een mondkapje te dragen. Hoewel het ieders individuele verantwoordelijkheid is, hanteren wij de richtlijn wel mondkapjes te dragen. Indien er een namelijk toch een besmetting plaatsvindt in de auto, kan dat grote impact hebben voor het betreffende team en onze vereniging. Het virus zou zich snel over leden van de vereniging kunnen verspreiden. 

⚽️ Trainers krijgen een setje mondkapjes om zich te beschermen op moment dat zij de 1,5 meter niet kunnen waarborgen.

⚽️ Spelers zorgen ervoor dat ze op 1,5 meter afstand blijven van de trainer.

⚽️ Voor het nuttigen van een hapje en drankje, maakt u zo veel mogelijk gebruik van de zitplekken op het terras onder de tenten.  In de kantine kunnen gelet op de 1,5 meter maximaal 30 mensen zitten.

Iedereen die iets nuttigt heeft dus verplicht een zitplaats. Je mag niet staan op het terras of in de kantine. Ook als je zit, hou je 1,5m afstand tot elkaar, ook als je deel uitmaakt van hetzelfde team. 

⚽️ Bij de kantine is met bordjes en looprichtingen op de vloer aangegeven hoe je moet lopen. Je gaat altijd bij de hal naar binnen en via de klapdeuren in de kantine naar buiten. 

⚽️ Vanzelfsprekend is ook in de kantine sprake van 1,5 meter afstand; ook als je moet wachten. Het kan zijn dat je langer moet wachten op je bestelling. Hiervoor vragen we je begrip. 

⚽️ In onze kleedkamers kunnen maximaal 4 personen van 18 jaar en ouder tegelijkertijd douchen. Dan kun je 1,5m afstand houden. Als het alleen om omkleden gaat dan kunnen er 6 personen van 18 jaar en ouder tegelijkertijd omkleden. 

⚽️ Toeschouwers blijven langs de lijn op 1,5 meter afstand tenzij ze tot hetzelfde huishouden behoren. We doen op dit punt een beroep op iedereen om hieraan mee te werken. Het is ons in aller belang en voor de Coronacoördinatoren ondoenlijk om dit te handhaven.

Verder blijven de al bestaande basisregels gelden.

⚽️ Heb je (milde) verkoudheidsklachten, niezen, keelpijn, licht hoesten, een verhoging tot 38 graden ? Je mag niet op de accommodatie komen. Heb je het coronavirus of als een familielid in de voorbije twee weken positief getest is op het coronavirus dan geldt; blijf thuis en beperk sociale contacten.

⚽️ Houd de 1,5 meter afstand aan zodra je op de accommodatie bent. Deze maatregel bewijst absoluut zijn nut bij het voorkomen van overdracht van het Corona-virus. 

Wij willen nogmaals benadrukken dat alle maatregelen moeten bijdragen aan het voorkomen van overdracht van het Corona-virus. Dit is in ons aller belang en onderschat de risico’s niet! Neem de regels dus serieus en neem daarin je eigen verantwoordelijkheid. 

Vriendelijke groet,

Het bestuur