Voetballen doe je bij Warnsveldse Boys!

Bij deze nodigen we u uit voor een extra Algemene Leden Vergadering op maandag 11 april 2022 om 19.30 uur.

De agenda luidt als volgt:

  1. Opening
  2. Toelichting op de actuele kosten en verwachte opbrengsten van de verbouwing
  3. Toelichting op de financiële meerjarenbegroting en scenario’s.
  4. Besluit voor definitief budget en GO voor de verbouwing.
  5. Bestuursverkiezing
  6. Functie bestuurslid algemene zaken: Bestuur draagt Jan Hulst voor.
  7. Rondvraag/w.v.t.t.k.
  8. Afsluiting door de voorzitter

N.B. Tegen kandidaten voor bestuursposten kunnen vijf dagen voor de ledenvergadering worden voorgesteld op voordracht van tenminste vijf leden.

Toelichting op agenda:
Op 27 oktober 2021 is aan de leden voorgelegd of we op basis van de planvorming op dat moment als bestuur groen licht konden krijgen om verder te gaan met uitwerken. Hiermee hebben de aanwezige leden ingestemd met als randvoorwaarde dat er inzicht wordt gegeven in de financiële meerjarenbegroting en scenario’s waarbij rekening is gehouden met de voorgenomen investering.

Op 27 december 2021 is er een nieuwsbrief gestuurd vanuit de Stuurgroep waar ik graag naar verwijs, lees hier.

Het bestuur zal zowel op de kosten en opbrengsten van de verbouwing en de financiële meerjarenbegroting de leden informeren. Een belangrijk besluit dat genomen moet worden en hopen dat jullie bij de ALV aanwezig zullen zijn.