Voetballen doe je bij Warnsveldse Boys!

Stuurgroep duurzame transitie accommodatie Warnsveldse Boys  

27 december 2021

Graag informeren wij met deze vierde nieuwsbrief alle leden van Warnsveldse Boys over de ontwikkeling van de duurzame transitie van onze accommodatie. 

En dat op de valreep van 2021 naar 2022.      

Het primaire doel is verbouwing van het bestaande gebouw, resulterend in een gemoderniseerd, functioneel, (zoveel mogelijk) energieneutraal clubhuis voor V.V Warnsveldse Boys. Het is noodzakelijk gelet op ruimte maar ook bouwkundige staat dat er een forse investering wordt gedaan in de vorm van nieuwbouw in het middenschip van de accommodatie met de kantine als belangrijke ontmoetingsplek.

Deze nieuwsbrief is het vervolg op de informatieavond van vrijdag 8 oktober en de Algemene Leden Vergadering (ALV) van woensdag 27 oktober jl. We hebben toen een impressie gegeven over de vervangende nieuwbouw en de verkregen tips van de leden vervolgens verwerkt in de gegeven presentatie tijdens de ALV. 

Na de verleende toestemming van de ALV om op de ingeslagen weg verder te mogen gaan, hebben we op basis van de aangegeven kaders en uitgangspunten een en ander verder uitgewerkt en/of uitgevoerd;

 • toelichting geformuleerd op financiële scenario’s bij afnemende ledenaantallen
 • afstemming met een deskundige als het gaat om de mogelijkheden en vereisten voor subsidies. 
   
 • het begin 2022 informeren van bewoners in de directe omgeving
 • het in verband met de brandveiligheid opnieuw bekijken van vluchtroutes op de begane grond en op de eerste etage
 • overleg over optimale constructie (constructeur) met een combinatie van staal en hout, rekening houdend met gemiddeld en maximale bezetting
 • indeling keuken heroverwogen en nader ingevuld
 • Harmonicadeuren aan de voorzijde zullen worden vervangen door schuifpuien
 • schuifwanden toegevoegd om de eerste etage optimaal te kunnen benutten
 • lichtplannen heroverwogen in verband met optimalisering van de sfeer
   
 • mogelijkheid onderzocht om de huidige bestuurskamer om te bouwen naar een fysio-,  en massage ruimte
 • huidige ruimte fysio indelen als  was -en opslagruimte, hetgeen resulteert in extra ruimte in de keuken.
 • het verbeteren van de warmwatervoorziening voor de kleedkamers
 • herbestrating heroverwogen
   
 • het treffen van een tijdelijke voorziening bij eventueel uitlopen van de bouw

We verwachten met het bestuur in maart 2022 de aangekondigde extra ALV te kunnen beleggen, waarin de finale besluitvorming aan de leden zal worden voorgelegd. Indien de Corona-maatregelen te zijner tijd dit onmogelijk maken zullen we helaas moeten kiezen voor een online ALV om geen verdere vertraging op te lopen. 
 

Bij groen licht van de leden kunnen de contracten worden opgesteld, vergunningen worden aangevraagd, de financiering geregeld en kan de realisatie van de transitie in gang worden gezet. 

De verwachting is dat de start van de werkzaamheden enige vertraging zal oplopen waardoor de transitie wat later dan bij de start van het nieuwe seizoen zal zijn gerealiseerd

Hartelijke groet en een voorspoedig nieuwjaar gewenst,

Stuurgroep duurzame transitie accommodatie Warnsveldse Boys