Voetballen doe je bij Warnsveldse Boys!

Levert een bijdrage aan 1 van de hoofdtaken van deze commissie die verantwoordelijk is voor de inning van sponsorgelden, contributie, financiële administratie, ondersteunen opstellen begroting, aanleveren van tussentijdse financiële overzichten, financieel advies inzake voorgenomen bestuursbesluiten, afdrachten en toezicht kantineafdrachten.1e aanspreekpunt: hoofd commissie financiën. Verantwoordelijk bestuurslid: Penningmeester en anders Algemene Zaken.

Ik meld me graag aan als vrijwilliger