Voetballen doe je bij Warnsveldse Boys!

In december 2020 hebben het bestuur van Warnsveldse Boys en  Michel Feukkink samen geconstateerd dat de samenwerking prima verloopt en verhoudingen uitstekend zijn. Het bestuur is van mening dat Michel voetbalvisie heeft, didactische vaardig is, goede oefenstof biedt, prima samenwerkt en een verbindend leider is. Daarnaast heeft Michel zich ontplooid tot een echte clubman. Kortom Michel heeft niet alleen volop draagvlak binnen onze selectie, maar ook binnen de hele vereniging.

Ook Michel heeft laten weten zich als een vis in de vijver te voelen bij Warnsveldse Boys.

Daarnaast is Michel samen met Michel Oudenampsen grote kartrekker van het Jeugd ontwikkelplan. Zij worden daarbij ondersteund door een aantal andere Boys-leden. Het gaat hierbij om het versterken en verder ontwikkelen van de voetbalorganisatie en het coachen en begeleiden van trainers bij de Boys. Hiermee hopen we een belangrijke impuls te geven aan het beter maken van trainers en daarmee ook de spelers.  

Wij zijn ook erg tevreden met de wijze waarop Michel Oudenampsen zich heeft ontwikkeld. Niet alleen in zijn rol als keeperstrainer, maar ook als assistent-trainer. Dat Michel een uitstekende keeperstrainer is, wisten we natuurlijk al. Maar Michel heeft ook voetbalvisie dat verder reikt dan alleen de keepers. De afgelopen periode heeft hij zich ontwikkeld tot een uitstekende sparringpartner voor Michel Feukkink.  Daarom zal hij vanaf nu, naast zijn rol als keeperstrainer, de rol als assistent-trainer en mede kartrekker van het Jeugd ontwikkelplan ter hand nemen. 

Het realiseren van de doelstellingen van het JOP vraagt om een meerjarenaanpak en dit kan alleen als de kartrekkers voor langere tijd aan de club verbonden blijven.

Daarom hebben wij besloten het contract met Michel Feukkink open te breken en te verlengen met twee jaar tot 30 juni 2024. Ook met Michel Oudenampsen hebben we daarom afspraken gemaakt tot 30 juni 2024.

Wij zijn als bestuur erg blij mee dat we beide Michel’s voor langere tijd aan de club hebben weten te binden. Wij hebben veel vertrouwen in dat Michel en Michel, zowel als trainers van de selectie als het verder ontwikkelen van het JOP een belangrijke bijdrage leveren aan het verder ontwikkelen van onze vereniging. 

Op woensdag 6 januari hebben Michel en Michel en een vertegenwoordiging van het bestuur van Warnsveldse Boys de overeenkomsten ondertekend.