Voetballen doe je bij Warnsveldse Boys!

Inleiding

We hebben er lang naar uitgekeken, maar afgelopen vrijdag heeft het kabinet verschillende versoepelingen aangekondigd. Een aantal versoepelingen raakt ons direct. Nu in positieve zin. In deze nieuwsbrief kunnen jullie lezen hoe wij met deze versoepelingen omgaan.

Daarnaast hebben we ook goed nieuws te melden over versterking van het bestuur.

Trainingen senioren

Senioren mogen met ingang van zaterdag 5 juni weer volledig trainen. Teams van dezelfde vereniging mogen onderling trainingswedstrijden spelen. Er is dus geen beperking meer in groepsgrootte en binnen de lijnen vervalt het onderscheid op leeftijd. Ook hoeft dus geen 1,5 meter afstand te worden gehouden. Helaas is het nog niet toegestaan om (oefen)wedstrijden te spelen tegen teams van andere verenigingen. 

Winstwaarschuwing!

De versoepelingen gaan hard, maar voorzichtigheid is geboden. Alleen op het veld is de 1,5 meter niet meer van toepassing. Daarbuiten dus wel en neem de regel van 1,5 meter dus in acht. 

Regiocup

In de weekenden van 5/6, 12/13, 19/20 en 26/27 juni mogen jeugdteams (tot en met 17 jaar!) een alternatief programma spelen. De KNVB noemt dit de Regiocup. 

Deze week vindt er nog overleg plaats over welke teams en in welke samenstelling aan de Regiocup wordt deelgenomen. Betrokken teams worden hier apart over geïnformeerd.

Het programma is nog niet bekend. Wellicht verandert deze ook nog omdat veel vereniging deze periode gebruiken voor onderhoud aan de velden en al geplande activiteiten deze maand. 

Voor onze vereniging betekent dit dat op zaterdag 19 juni geen wedstrijden worden gespeeld vanwege de geplande Jeugddag.

Helaas geen toeschouwers

Helaas mogen alleen sporters, begeleiders, trainers en scheidsrechters op de accommodatie aanwezig zijn. Helaas (nog) geen ouders en toeschouwers dus. Natuurlijk is dit jammer, maar het is wat het is.  We zijn al blij dat onze jeugd weer wedstrijden mag spelen, ook al is het zonder publiek.

Bij het programma thuis is de accommodatie 1 uur voor de wedstrijd open en sluit 1,5 uur na de laatste wedstrijd. 

Kantine en terras

Dit zou zo maar eens de maatregel kunnen zijn, waarna iedereen het meest heeft uitgekeken. De kantine én terras mogen weer open. Uiteraard met beperkende maatregelen. 

Vandaag zijn de inkopen gedaan om de voorraad in de kantine weer aan te vullen. Dit hebben we beperkt gedaan, gelet op de naderende vakantieperiode.

We doen ons uiterste best om zaterdag kantine en terras in te richten conform de richtlijnen die ook voor de horeca gelden. Dus maximaal 4 personen zittend aan één tafel met een maximum van 50 personen voor binnen en buiten. 

Oproep

De tafelsetting dient intact te worden gelaten. Dit betekent bijvoorbeeld dat niet gesleept mag worden met tafels. Daarnaast rekenen wij erop dat de aanwijzingen op de accommodatie worden gevolgd. 

Als je gebruik wilt maken van terras of kantine, is ons dringende verzoek om met de QR-code jouw aanwezigheid te registreren. Mocht je liever een formulier invullen dan kan dat uiteraard ook. Dit doen we niet voor niets. Het gaat erom dat we weten wie er aanwezig zijn. Daarnaast gelden maxima van 50 personen. Dit willen we niet alleen monitoren, maar ook strikt naleven en  handhaven. 

Clubavond

Er zijn al de nodige vragen gesteld wanneer we weer open zijn op de clubavond (donderdagavond). Dit begrijpen we goed en ook wij zijn graag van de partij. 

Vanaf donderdag 10 juni is de kantine en het terras open van 18 tot 22 uur. Om 22:00 uur moet iedereen kantine en terras hebben verlaten. Ook hier rekenen we weer op jullie medewerking!

Zoals inmiddels genoegzaam bekend, dient de 1,5 meter afstand te worden bewaard in kantine, terras maar ook op andere plaatsen buiten het veld. 

We vertrouwen erop dat iedereen zich aan de regels houdt want we hebben geen zin om vrijwilligers in te zetten voor de handhaving. 

We realiseren ons dat 22 uur een tijdstip is dat een aantal teams maar een beperkte tijd kan genieten op de clubavond. Er wordt nog gekeken of het trainingsprogramma iets kan worden aangepast, zodat ook de laatste teams op de avond nog even wat kunnen drinken. 

Er zal nog worden gekeken naar mogelijke andere momenten van openstelling in het weekend. Dit is mede afhankelijk van het programma van de Regiocup. 

Kleedkamers en douchen

Met ingang van 5 juni a.s. mogen de kleedkamers weer gebruikt worden en mag er gebruik gemaakt worden van de douches. 

In verband met het na kunnen komen van de 1,5 meter afstand betekent dit een maximum van vier  personen die gelijktijdig in de kleedkamer mogen douchen.

Bestuursnieuws

Zoals in de nieuwsbrief van mei al is aangegeven neemt Wouter Brinkman de portefeuille technische zaken voorlopig op zich. 

We hadden behoefte aan uitbreiding van het bestuur om slagkracht te vergroten. Wij hebben Erik Ruikes bereid gevonden om toe te treden tot het bestuur met als portefeuille accommodatie en in het bijzonder de voorgenomen nieuwbouwplannen. Erik had al zitting in een interne stuurgroep die zich bezighoudt met de nieuwbouwplannen. Zoals te doen gebruikelijk zal Erik in eerste aanleg de bestuursfunctie ad-interim inkleden tot moment van de volgende Algemene Leden Vergadering.

Erik is een echte clubman. Zijn kennis en ervaring, maar vooral ook de prettige persoon is een enorme aanwinst voor ons bestuur én vereniging. Wij zijn dan ook enorm blij en trots dat Erik het bestuur komt versterken !

LED verlichting

Ter uitvoering van het besluit in de ALV is er opdracht gegeven aan Aerolux om de huidige verlichting te vervangen door LED verlichting. Deze werkzaamheden staan voor de week van 21 juni a.s. gepland. 

Informatieavond nieuwbouwplannen

Tijdens de ALV hebben we al laten weten dat we het belangrijk vinden dat leden hun visie kunnen geven over de nieuwbouwplannen. Zodra het mogelijk is om een avond te organiseren, zullen wij jullie hiervoor uitnodigen. 

Zomerperiode

We onderzoeken nog in hoeverre er belangstelling is en mogelijkheden zijn om in de zomer door te blijven trainen. Hierover volgt nog nader bericht op een later moment.

Tot slot.

Op dit moment zijn veel mensen hard en met hun hart voor de boys aan het werk om de kantine en terras te openen en de Regiocup te organiseren. We denken dat we aardig ‘in control’ zijn. Toch kan het maar zo zijn, dat wij zaken over het hoofd hebben gezien. Wij vertrouwen op uw begrip en jullie medewerking. 

Voor de mensen die op vakantie gaan; geniet ervan want dat hebben we allemaal zeer zeker verdient.

Wij gaan er voorzichtig van uit dat het nieuwe seizoen zonder beperkende maatregelen kan worden gestart Dit is uiteraard afhankelijk van de ontwikkelingen, besmettingscijfers en ziekenhuisopnames en of dit verantwoord wordt geacht door het demissionair kabinet.

Tot spoedig ziens en blijf gezond!

Hartelijke en sportieve groet, het bestuur van de Warnsveldse Boys,

Bas, Wilma, Erik, Hans en Wouter