Voetballen doe je bij Warnsveldse Boys!

Hierbij het verslag van de Algemene ledenvergadering van 15-02-2019

Verslag Algemene Leden Vergadering 15 februari 2019

Op 15 februari 2019 heeft een Algemene Leden Vergadering (ALV) plaatsgevonden waarbij 23 leden aanwezig waren.

Middels deze nieuwsbrief brengen wij jullie op de hoogte van de belangrijkste informatie en besluiten uit de ALV. In dit verslag de belangrijkste punten die in de ALV aan de orde zijn geweest. Vrijwilligersbeleid en stand van zaken haalbaarheid nieuwbouw zullen in een nieuwsbrief van het bestuur worden opgenomen op het moment dat er concrete voortgang te melden is. 

Bestuurssamenstelling

Mark IJsseldijk was bestuurslid accommodatie en heeft per 1 januari 2019 zijn bestuurstaak om moverende redenen neergelegd. 

Binnen het bestuur is een vacature penningmeester en een vacature bestuurslid accommodatie.

Terugblik en vooruitkijken

Het bestuur heeft teruggekoppeld wat de stand van zaken is ten aanzien van de voor het jaar 2018 voorgenomen speerpunten.

Daarnaast is een vooruitblik gegeven voor de speerpunten voor 2019.

Financieel

Er is een toelichting gegeven op de cijfers van het seizoen 2017-2018. De kascommissie heeft na controle van de administratie de ALV geadviseerd het bestuur decharge te verlenen hetgeen conform advies is gebeurd Met bijzondere dank aan Ronald Schippers voor de administratie die goed op orde is.

Daarnaast is aangegeven dat de prognose van het resultaat voor het lopende seizoen 2018-2019, op basis van cijfers tot en met december, positief is op basis van huidige inschattingen en omstandigheden.

Sponsoring

Er is en blijft behoefte aan versterking van de sponsorcommissie. Daarnaast is de sponsorcommissie naarstig op zoek naar nieuwe potentiële sponsoren en roept de leden op deze door te geven aan de sponsorcommissie.

Technische commissie

Het bestuurslid Technische Zaken heeft terugkoppeling gegeven van de onderhanden acties die worden uitgevoerd. Daarnaast is er sprake van een aantal vacatures die nog moeten worden ingevuld.

Boys Connected

De voorzitter van de Boys Connected geeft een terugblik welke investeringen mogelijk zijn gemaakt in de afgelopen jaren en dat er nog onderzoek wordt gedaan naar een ander koffiezetapparaat gericht op een betere smaakbeleving. 

Contributieverhoging

In de afgelopen 2 jaar is er geen contributieverhoging doorgevoerd terwijl de kosten wel zijn gestegen. 

Het voorgenomen besluit om de contributie per 1 april 2019 met 4% te verhogen is door de ALV bekrachtigd. Het bestuur heeft de contributies vooraf vergeleken met die van omliggende verenigingen en deze zijn marktconform. 

Daarnaast is besloten om vanaf 2020 de contributie per 1 januari elk jaar te verhogen met de inflatie over het jaar daaraan voorafgaand. Hiermee is de contributie inflatievolgend.

Verhoging bijdrage kledingfonds

Het voorgenomen besluit om de bijdrage per 1 april 2019 te verhogen van € 1,50 naar € 2,00 per spelend lid is door de ALV bekrachtigd inclusief het besluit om deze vanaf 2020 tevens inflatievolgend te verhogen.

Tijdens de vergadering is er, na een stevige discussie, afgesproken dat het bestuur op een later moment met een betere onderbouwing komt voor de reden van de verhoging van het kledingfonds. Terugkoppeling van deze onderbouwing zal in de volgende ALV worden geagendeerd. 

Nieuwe bedragen (tussen haakjes is inclusief kledingfonds)

ContributiesoortBedrag per kwartaal tot 1 aprilBedrag per kwartaal vanaf 1 april
Wachtkamer€ 37,75 (€ 42,25)€ 39,26 (€ 45,26)
Pupillen€ 40,25 (€ 44,75)€ 41,86 (€ 47,86)
Junioren€ 47,75 (€ 52,25)€ 49,66 (€ 55,66)
Senioren€ 51,25 (€ 55,75)€ 53,30 (€ 59,30)
35+ en 45+ leden€ 24,75 (€ 29,25)€ 25,74 (€ 31,74)
Lid KNVB niet spelend€ 12,75€ 12,75
Niet spelend lid, geen KNVB€ 10,00€ 10,00
Donateurs€   7,50€   7,50
Kledingfonds spelende leden€   4,50€   6,00

Jubilarissen

Tijdens de vergadering zijn er maar liefst 10 jubilarissen gehuldigd met lidmaatschappen variërend van 25 tot en met 65 jaar !