Voetballen doe je bij Warnsveldse Boys!

Bestuursbesluit senioren-voetbal met ingang van 16 maart 2021

Tijdens de persconferentie van 9 maart is een versoepeling van de leeftijdsgrens voor buitensporters aangegeven. De KNVB heeft de volgende samenvatting gegeven n.a.v. deze persconferentie:

“ Een versoepeling van de maatregelen voor de sport is dat de overheid vanaf 16 maart toestaat dat spelers tot 27 jaar weer samen buiten mogen sporten. De verlenging van de lockdown betekent voor het voetbal verder op hoofdlijnen het volgende:

 • Wedstrijden van alle amateurcompetities zijn tot nader order niet toegestaan.
 • Spelers van 27 jaar en ouder mogen alleen trainen in groepen van vier personen en met onderling 1,5 meter afstand.
 • Voor jeugdteams geldt geen beperking in de groepsgrootte en de onderlinge afstand tijdens de training. Zij mogen onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging.
 • Alle kantines en kleed- en doucheruimtes blijven gesloten.
 • Alle binnensportaccommodaties blijven gesloten.
 • Geen publiek toegestaan op de sportaccommodatie”

Op grond hiervan en de behoefte aan (voetbal)perspectief heeft het bestuur het eerder ingenomen standpunt aangaande het veilig en verantwoord sporten op ons complex opnieuw beoordeeld en het volgende besluit genomen:

 • Wij ondersteunen de hierboven vermelde samenvatting van de KNVB
 • Senioren tot en met 26 jaar mogen met ingang van woensdag 3 maart weer in teamverband trainen op ons complex zonder beperking van onderlinge afstand.
 • De invulling van welk seniorenteam wanneer kan trainen gaat voorafgaand in overleg met Technische Commissie. Waarom? Gelet op de van toepassing zijnde avondklok en de trainende pupillen en junioren is de ruimte op maandag t/m donderdag beperkt. In het schema hieronder is te zien welk seniorenteam wanneer kan trainen.
 • Wel ouder dan 26 jaar en toch willen trainen? Dit is weer mogelijk, alleen in 4-tallen en onder bepaalde voorwaarden. Om met elkaar geen onverantwoorde gezondheidsrisico’s te lopen door spontane trainingsacties op een drukbezet complex, hanteren we de volgende beslisboom en condities om het mogelijk te maken in 4-tallen te trainen: 
  • Ouder dan 26 en behoor je tot een seniorenteam wat hoofdzakelijk bestaat uit spelers tot en met 26 jaar (Zon1/Zon2/Vr1)? Sluit dan aan op de trainingstijden en -veldlocatie van jouw eigen team en train in 4-tallen apart van jouw team. Rekening houdend met de 1,5 meter onderlinge afstand en 5 meter afstand tussen de groepjes 
  • Ouder dan 26 en behoor je tot een seniorenteam wat hoofdzakelijk bestaat uit spelers ouder dan 26 jaar (Zon3 t/m Zon6, Vr2, Dames30+, Heren 35+, Heren 45+ en Walking Voetbal)?
   • Training vindt plaats onder leiding van een trainer: indien er een trainer is die op een vast moment meerdere 4-tallen wil begeleiden om gezamenlijk verantwoord en conform de regels te trainen (4-tallen op min. 1,5 meter uit elkaar en 4-tallen onderling op min. 5 meter uit elkaar): meld je via deze trainer als team of ‘groep’ bij de TC om mogelijk een eigen trainingsplek en -moment in de week te krijgen, waarbij er met inplannen uiteraard rekening wordt gehouden met de beschikbaarheid van ruimte en tijd.
   • Ben je senioren-speler zonder trainer en heb je behoefte om in een 4-tal te trainen? Dat kan op twee vaste momenten in het weekend: 
    • zaterdag tussen 13:00-14:30 (veld 3) 
    • zondag tussen 11:00-13:00 (veld 1B)
    • noteer svp de volledige namen van jouw 4-tal op de lijst die hangt/ligt op het wedstrijdsecretariaat. Trek als 4 tal tijdens het trainen een hesje aan van dezelfde kleur (hesjes liggen bij het wedstrijdsecretariaat)
    • zorg ervoor dat je als 4-tal minimaal 5 meter afstand behoudt t.o.v. de andere 4-tallen. 

Onderlinge wedstrijden

Het is druk op het veld; ook in het weekend. Het spelen van onderlinge wedstrijden is mogelijk mits voorafgaand afgestemd met de TC en bij beschikbaarheid van een veld.

Oproep tot naleving Corona-regels om het veilig te houden bij de Boys

Als bestuur zijn we blij met de verruiming van de leeftijdsgrens omdat het perspectief biedt en ca de helft van onze senioren-leden weer het veld op kunnen om normaal te trainen. We vragen echter nog steeds met klem om de regels die nodig zijn om dit veilig en verantwoord te kunnen doen te respecteren. Het Corona-virus is onder ons en de gezondheidsrisico’s nemen we heel serieus. Wij vertrouwen erop dat iedereen dit ook doet en daarmee het complex van Warnsveldse Boys een veilige sportomgeving laat zijn. Samen zijn we de Boys! Bedankt voor de medewerking. 

Het bestuur