Voetballen doe je bij Warnsveldse Boys!

Beste mensen,

Laten we beginnen met te benoemen dat iedereen de beperkingen vanuit Corona maatregelen helemaal zat zijn. Realiteit is echter dat het Corona virus nog steeds om zich heen grijpt en hoge aantallen besmettingen laat zien en de druk op de zorg vergroot.

In de persconferentie van 2 november aangekondigd dat het Corona Toegangsbewijs (CTB) verplicht zou worden voor toegang tot het sportpark en voor het mogen trainen en wedstrijden spelen. Deze maatregelen zijn onuitvoerbaar en zorgt voor een ongewenste tweedeling tussen gevaccineerde en niet gevaccineerde leden. Dit zou ook als gevolg hebben dat wedstrijden geen doorgang kunnen vinden en dat zou de buitensport, en in het bijzonder ook onze vereniging, hard raken. Gelukkig is het door druk van verenigingen en de koepels NOC-NSF en KNVB (en andere bonden) gelukt om het tij (vooralsnog) te keren. 

Je kunt je wel afvragen waarom de regering in eerste instantie toch de focus zet op sport. Er zijn in de afgelopen periode de nodige verenigingen die te maken hebben gehad met een hoog aantal besmettingen waardoor wedstrijden niet door konden gaan. Er is hierbij veelal onbekend of dit op de vereniging of daarbuiten is ontstaan. 

Wij zien het feit dat de regering voornemens was specifieke maatregelen voor ook de buitensport te nemen wel als een wake-up call dat we extra voorzichtig moeten zijn. Als de situatie rond Corona niet beter wordt, of nog erger slechter wordt, dan lopen we het risico van verdergaande maatregelen en dat willen we natuurlijk niet. 

Wij doen dan ook een nadrukkelijk beroep op een ieders verantwoordelijkheid om risico’s op besmettingen te vermijden door de basisregels in acht te nemen:

 • Testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd bent.
 • Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn.
 • 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm jezelf en anderen.
 • Schud geen handen.
 • Was vaak en goed je handen.
 • Hoest en nies in je elleboog.
 • Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes.

De afstand tussen elkaar is met name in de binnenruimte van belang om te benadrukken. 

Verder goed om te melden dat een aantal maatregelen zijn aangescherpt waarbij vanaf 6 november a.s. voor publiek en sporters vanaf 18 jaar het CTB getoond moet worden voor het betreden van de volgende ruimten:

 • Kleedkamers
 • Toilet
 • Kantine (ook voor bestellen en afhalen van consumpties of eten)
 • Terras en tenten

Let op: er is een uitzondering voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers. Zij hoeven geen CTB te tonen. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, alle vrijwilligers. Dit geldt echter niet voor ouders die meerijden naar uitwedstrijden, zij moeten bij binnen locaties wel een CTB tonen.

We gaan ons uiterste best doen om de controles van het CTB uit te voeren waar deze vereist zijn. Daar zijn uiteraard weer mensen voor nodig en willen dan ook vragen om hulp aan jullie. Je kunt je aanmelden bij Wilma Rensink. 

Indien wij hiervoor onvoldoende vrijwilligers hebben zal overwogen worden om in ieder geval op maandag, dinsdag en woensdag de kantine en kleedkamers te sluiten.

De coördinatie voor de controles van het CTB ligt bij de secretaris van het bestuur Wilma Rensink (secretaris@warnsveldseboys.nl of 06-34414910).

Tot nader order is het niet mogelijk om feestjes te organiseren bij de Warnsveldse Boys en moeten we drukte in de binnenruimte zoveel mogen vermijden. 

Afsluitend hopen wij dat jullie meewerken bij het naleven van voornoemde basisregels en maatregelen. 

“Samen lukt ‘t, dat is waarin wij geloven”.

Bestuur Warnsveldse Boys

Wilma, Hans, Erik en Bas