Voetballen doe je bij Warnsveldse Boys!

Corona maatregelen:

Afgelopen maandag hebben we jullie al geïnformeerd over de maatregelen van het kabinet. Hierbij is toegezegd om in de loop van de week nadere informatie te verschaffen. Deze informatie is onderstaand opgenomen mede op basis van info van KNVB van vandaag:

⚽️ Vanaf 29 september t/m (voorlopig) 20 oktober mag er geen publiek aanwezig zijn op ons Sportpark tijdens voetbalactiviteiten, dus zowel trainingen als wedstrijden.

⚽️ Vanaf 29 september t/m (voorlopig) 20 oktober is de kantine op Sportpark het Braamveld gesloten.

⚽️ Tijdens de trainingen van onze jeugdelftallen moeten wij de ouders (jammer genoeg) ook als publiek rekenen en mogen zij niet op het Sportpark aanwezig zijn. 

⚽️ Maximaal vijf rijdende ouders/verzorgers/familie van onze tegenstanders waarvan het elftal op ons eigen Sportpark moeten spelen zijn welkom. De rijdende ouders worden gezien als teambegeleiding en mogen dus wel op het sportpark aanwezig zijn tijdens de wedstrijd. Per uitwedstrijd van ieder team van de Warnsveldseboys zal er eveneens voor maximaal vijf rijdende ouders/verzorgers/familie de gelegenheid zijn om het Sportpark van de tegenstander te bezoeken.

⚽️ Op wedstrijddagen en tijdens trainingen mogen functionarissen vanuit het bestuur en/of leden, die een rol hebben op dat moment, aanwezig zijn. Voorlopig gaan wij uit van maximaal 3 bestuur/commissieleden per training/wedstrijd. Voor de uitspelende ploeg in de A-Categorie (Warnsveldseboys 1) geldt ook dat er 3 vertegenwoordigers van de uit club bij wedstrijden aanwezig mogen zijn. 

⚽️ Bij uitwedstrijden van onze Warnsveldseboys teams adviseren wij nadrukkelijk om gebruik te maken van mondkapjes in de auto op het moment dat niet alle inzittenden uit één huishouden bestaan en ouder zijn dan 12 jaar, dus vanaf de JO14 pupillen en ouder. Dit geldt dan voor zowel de chauffeur als de inzittenden.

⚽️ Aangezien er geen publiek aanwezig mag zijn en dus ook geen ouders (zie hierboven) geldt vanaf 29 september t/m (voorlopig) 20 oktober dat bij de allerjongsten onder ons (JO8 t/m JO12) er thuis reeds omgekleed dient te worden en de spelers en speelsters dus met trainings- of wedstrijdkleding aankomen op ons sportpark. Na afloop vertrekken zij ook weer met trainings- en/of wedstrijdkleding naar huis. Er kan dus op de accommodatie geen gebruik worden gemaakt van de douches.

LET OP: we hebben ook gemerkt dat het die tijden dan druk is op de parkeerplaats en de weg erna toe. Pas uw snelheid aan en houdt rekening met fietsers die van de accommodatie afkomen.

⚽️ Het drinken van de limonade in de rust van de teams gebeurt zoveel mogelijk in de openlucht. Dus bij het veld of onder de tent. De ranja kan uit de bestuurskamer op gehaald worden, ook voor de tegenpartij.

⚽️ Er kan niet voor thee worden gezorgd voor de senioren elftallen, neem dus zelf je eten en drinken mee. Dit geldt ook voor de tegenstander.

⚽️ Wedstrijdbespreking voor de JO19 en seniorenelftallen dienen gehouden te worden in een tent buiten bij de kantine, of in ieder geval in de buitenlucht. Wedstrijdbespreking in de kleedkamer met het gehele team is niet toegestaan.

⚽️  Na de wedstrijd of training zo spoedig mogelijk het park verlaten.

Wat verandert er niet en welke regels blijven gelden zoals wij reeds gewend waren bij de Warnsveldseboys:

⚽️ De spelers (JO13 en ouder) kunnen na afloop van de training en de wedstrijden gebruik maken van de kleedkamer en mogen zich douchen. Hierbij houdend aan de richtlijnen van het RIVM. Bij mensen van 18 jaar en ouder geldt: Max 4 personen tegelijk douchen en 6 tegelijk in de kleedkamer om te kleden . Bij de JO19 en senioren (18+) kan het zijn dat er niet 2 kleedkamers per team beschikbaar zijn. Dan zal het thuisspelend team genoegen moeten nemen met 1 kleedkamer en gespreid moeten douchen.

⚽️ Het Sportpark blijft geopend voor andere activiteiten zoals de klusploeg en de schoonmaakploeg.

⚽️ We blijven 1,5 meter afstand houden van elkaar als we niet aan het sporten zijn.

⚽️ Volg de aanwijzingen van de Coronacoördinatoren direct op.

Wanneer wel of niet komen naar het sportveld:

  • Kinderen die jonger zijn dan 13 jaar, mogen als zij alleen verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn) hebben naar de basisschool en dus ook gaan sporten.

Bij de volgende situaties moeten kinderen wel thuisblijven: 

  • Het kind is een huisgenoot van iemand die corona heeft
  • Het kind heeft klachten die passen bij corona en heeft contact gehad met iemand die corona heeft
  • Bij koorts en/of benauwdheid en/of (meer dan incidenteel) hoesten. Alleen als het kind ernstig ziek is, kan hij of zij getest worden. Zo niet, dan blijft het kind thuis totdat de klachten 24 uur over zijn. 
  • Als een huisgenoot 13 jaar of ouder is milde klachten, koorts heeft en/of benauwd is blijf je thuis. Pas als de uitslag van de test bekend is, mag het kind weer naar school (en dus naar de sport).

      (Bron: RIVM)

  • ouder dan 12 jaar:

Heb je (milde) verkoudheidsklachten, niezen, keelpijn, licht hoesten of een verhoging tot 38 graden; je mag niet op de accommodatie komen. Heb je het coronavirus of als een familielid in de voorbije twee weken positief getest is op het coronavirus dan geldt; blijf thuis en beperk sociale contacten.