Voetballen doe je bij Warnsveldse Boys!

Beste vrijwilliger,

Een club kan niet zonder vrijwilligers!! Op een aantal plekken is zeker ook nog wel hulp nodig! Maar laten we vooral al die vrijwilligers niet vergeten die allemaal op eigen manier al een structurele bijdrage leveren aan onze club!!!

Voor al die mensen hebben we een leuke avond georganiseerd! Alle vrijwilligers krijgen hiervoor een uitnodiging! Maar omdat we iedereen die avond graag willen zien maken we de datum alvast bekend en kan u deze avond, vrijdag 20 mei 20.00 uur, reserveren in jouw agenda!

Natuurlijk hopen we iedereen in beeld te hebben en op de lijst te hebben staan, maar er kan altijd iets mis zijn gegaan. Dus wanneer je geen mail hebt gehad vóór 6 mei en valt je wel onder de structurele vrijwilligers, dan graag contact opnemen met Wilma Rensink (secretaris@warnsveldseboys.nl).

Tot vrijdag 20 mei !

Bestuur Warnsveldse Boys

Bas, Wilma, Erik en Jan