Voetballen doe je bij Warnsveldse Boys!

Beste mensen, 

Op 11 april jl. is er een extra Algemene Leden Vergadering geweest waarbij de goedkeuring van de verbouwingsplannen (inclusief financiering) en de benoeming van het bestuurslid Algemene Zaken op de agenda stonden. 

De aanwezige leden zijn akkoord gegaan met de voordracht van het bestuur om Jan Hulst te benoemen als bestuurslid Algemene Zaken. Wij zijn erg blij met Jan die het bestuur is komen versterken. 

De verbouwingsplannen zijn in de afgelopen periode voorbereidt door een stuurgroep bestaande uit Hans Somer, Frits Jellema, Erik Ruikes en Bas de Bruijn. Wij zijn erg blij met het positieve besluit van de Algemene Leden Vergadering over de verbouwingsplannen en de financiering daarvan. Er is echter nog geen moment te noemen waarop de werkzaamheden zullen aanvangen. We zijn nog bezig met de laatste gesprekken met bouwbedrijf Geers en Kimenai installatiebeheer over o.a. de planning. Daarnaast moet in de komende periode de bouwvergunning worden aangevraagd en de financiering worden geregeld. 

Verder is besloten om de contributie met 10% te verhogen. Door de Algemene Leden Vergadering is een aantal jaren geleden besloten om jaarlijks de contributie met de inflatie (CPI) te verhogen. I.v.m. de Coronacrisis is besloten om dit tot op heden niet te doen. Anders zou de contributie nu dus 6,6% hoger liggen als we deze contributie conform besluit regulier hadden doorgevoerd. We vragen dus 3,4% contributieverhoging als bijdrage van de leden aan de verbouwing. Gelet op de dure tijd voor ons allen is besloten om de contributieverhoging in 2 stappen door te voeren namelijk 5% op 1 juli 2022 en 5% op 1 januari 2023.

Er komt nog meer informatie over obligaties en andere vormen om geld te genereren voor een deel van de investeringskosten van de verbouwing. 

Hartelijke en sportieve groet,

Bestuur Warnsveldse Boys
Bas, Wilma, Erik en Jan