Voetballen doe je bij Warnsveldse Boys!

Beste leden,

Een nieuw jaar is aangebroken; het bijzondere jaar 2020 laten we achter ons. Het bestuur van Warnsveldse Boys wenst jullie een gelukkig en gezond 2021 toe. Dit jaar is er helaas geen nieuwjaarsreceptie om elkaar te ontmoeten en de beste wensen te wensen. 

We hebben een bijzonder jaar achter de rug. Voor veel mensen niet altijd makkelijk; we hebben wellicht dierbaren verloren, zijn ziek geweest, hebben onzekerheid over onze baan, zijn eenzaam en vragen ons af hoe we weer terugkomen naar het “oude normaal”. Een voetbalvereniging als Warnsveldse Boys kan dan als uitlaadklep dienen, heeft een sociale en verbindende functie. Maar ook bij ons was de accommodatie vaker gesloten dan open dit jaar. We hebben nauwelijks wedstrijden kunnen spelen en activiteiten konden niet doorgaan. Leden die we in het dorp tegenkomen, zeggen allemaal dat ze de gezelligheid van de club missen, de voetbalwedstrijden, maar vooral  elkaar. Opnieuw een teken dat Warnsveldse Boys belangrijk is voor veel mensen.

Toch hebben we niet stilgezeten in 2020. Dat wat in ons vermogen lag, hebben we gedaan. Zo zijn we gestart met het jeugdontwikkelplan, gaan we door met de nieuwbouw van ons clubhuis, hebben een succesvolle Grote Clubactie gehad en ook onze jaarlijkse compostactie gaat gewoon door.

Ook hebben we met veel vrijwilligers hard gewerkt om de benodigde (Corona)maatregelen te nemen om toch veilig te kunnen voetballen. Dat waren niet altijd makkelijke en leuke beslissingen; immers ze beperkten de mogelijkheid om onze hobby uit te oefenen. We zijn met elkaar in gesprek gebleven en hebben naar elkaar geluisterd. Dit zorgde voor begrip. Soms leidde dat tot heroverweging van een eerder genomen besluit. Samen hebben we de schouders eronder gezet in deze lastige tijd.

Een nieuwjaar; we zijn hoopvol en  positief gestemd dat het ontwikkelde vaccin ervoor zorgt dat we weer snel kunnen voetballen. We gaan in ieder geval door met het jeugdontwikkelplan. Binnenkort zullen we jullie hierover verder informeren. Hou deze site hiervoor in de gaten! Ook hopen we in 2021 concrete stappen te kunnen zetten met de nieuwbouw van ons clubhuis. Jullie mening hierbij is belangrijk. Daarom gaan we ook de leden betrekken bij de plannen. 

Ondanks dat er licht gloort aan de horizon, zijn we er nog niet. We moeten nog even volhouden. Zodra we de wei weer in kunnen, hopen we dat we opnieuw een beroep op jullie kunnen doen en samen de schouders eronder te zetten en er een mooi, gezond en sportief van 2021 van te maken.

Wij bedanken de leden, ouders, vrijwilligers, sponsoren en donateurs voor jullie inzet en betrokkenheid bij Warnsveldse Boys dit jaar. Wanneer de omstandigheden het weer toelaten, zien we er naar uit jullie weer te ontmoeten om samen te genieten op onze mooie accommodatie van voetbal, gezelligheid en verbondheid.

Hartelijke en sportieve groet, 

Het bestuur: Hans, Wilma, Bas, Martijn en Wouter