Voetballen doe je bij Warnsveldse Boys!

Het kabinet heeft tijdens de persconferentie van minister-president Rutte de voorgenomen versoepelingen per 1 juli bevestigd. Dat betekent dat nu ook sportkantines open kunnen. Dat is dus ook goed nieuws voor onze vereniging.

De ontwikkelingen in de strijd tegen het coronavirus laten ook verdere verruiming van de maatregelen toe. Uiteraard blijft altijd de 1,5 meter regel van toepassing en is het belangrijk dat iedereen zich aan de hygiënemaatregelen van het RIVM houdt en blijft houden. De vereniging is verantwoordelijk voor het inrichting en het borgen van een veilige omgeving. De leden zijn medeverantwoordelijk en moeten zich er van bewust zijn dat als de richtlijnen niet gevolgd worden, dat dit consequenties heeft voor de vereniging en dus voor alle leden die zich er wel aan houden. 

Maar welke voorwaarden gelden en wat betekent dit voor activiteiten, wedstrijden en evenementen op en bij onze vereniging. We doen ons best om de komende tijd iedereen te informeren te beginnen met dit protocol.

Eerst de 1,5 meter afstand regel vertaald voor onze vereniging. 

Regels binnen

 • U houdt binnen altijd 1,5 meter afstand.
 • Bij ruimtes binnen mogen maximaal 100 mensen bij elkaar komen.
  Kantinepersoneel telt niet mee.

Regels buiten

 • U houdt buiten altijd 1,5 meter afstand.
 • Bij ruimtes buiten mogen 250 personen bij elkaar komen.
  Personeel telt niet mee.
 • Meer dan 250 mensen mag (denk aan de familiedag) op plekken met vaste zitplaatsen.

Uitzonderingen op de 1,5 meter afstand

Er gelden uitzonderingen op de 1,5 meter afstand voor kinderen en jongeren:

 • Mensen uit 1 huishouden hoeven tot elkaar geen 1,5 meter afstand te houden.
 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot anderen.
 • Jongeren tot en met 17 jaar hoeven tot elkaar geen 1,5 meter afstand te houden.
  Ze moeten wel 1,5 meter afstand houden tot volwassenen en volwassenen tot hen.

In sommige situaties is het moeilijk om 1,5 meter afstand te houden. Daarom gelden er ook uitzonderingen voor sporters tijdens het sporten, de sportmasseur en bij eerste hulp.

De kleedkamers

Het kabinet heeft het verbod op het gebruik van gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen opgeheven. Dit betekent dat kleedkamers, douches en toiletten bij buitensportaccommodaties, als de gemeente hier akkoord mee is, en dat zijn zij, weer open mogen. 

Deze verruiming geldt onder voorwaarde dat ook in de kleedkamer 1,5 meter afstand wordt gehouden.

Concreet betekent dat, dat er in onze kleedkamers maximaal 4 personen van 18 jaar en ouder tegelijkertijd kunnen en mogen douchen. Dan kun je 1,5m afstand houden. 

Als het alleen om omkleden gaat dan kunnen er 6 personen van 18 jaar en ouder en ouder tegelijkertijd omkleden. 

De kantine

Vanaf 1 juli kunnen de sportkantines weer open. Op basis hiervan heeft NOC*NSF het Protocol Verantwoord Sporten aangepast en gepubliceerd.

Naar aanleiding van het aangepaste protocol en de versoepelingen die tijdens de persconferentie bekend gemaakt zijn, zijn er aanpassingen in en buiten de kantine genomen. 

In de kantine is de ruimte schaars. Deze schaarse ruimte moet optimaal benut worden en daartoe zijn de barkrukken weggehaald. 

De tafels staan op minimaal anderhalve meter uit elkaar, zo ook de stoelen aan de tafel. Er zijn dus maar weinig zitplaatsen in de kantine. Met tafels mag niet geschoven worden. 

Let wel, wil je in de kantine verblijven dan moet je zitten. Dit conform het horecaprotocol dat voor alle horeca door KHN opgesteld is. 

Personen uit een huishouden mogen aan een tafel zitten binnen anderhalve meter. 

Buiten is extra overkapte ruimte gecreëerd door de tent voor de kantine te plaatsen. Ook hier staan tafels op anderhalve meter afstand. Buiten is het wel mogelijk om te staan aan een stamtafel, mits er onderling maar 1,5 meter afstand wordt gehouden.

Bestellen aan de bar

Er kan aan de bar besteld worden en er wordt contactloos betaald. In de rij wordt 1,5 meter afstand gehouden. Probeer waar mogelijk afstand te nemen bij het wachten op de bestelling, zodat er voldoende doorstoom kan zijn in de kantine.

De routing voor de kantine is via de hoofdingang erin en via de terrasdeuren eruit. 

Voor het overige blijven de onderstaande maatregelen van kracht. 

Het blijft belangrijk dat personen van 18 jaar en ouder vóór en na het sporten 1,5 meter afstand van elkaar houden. 

Ook rekenen wij erop dat bezoekers, en dat doen wij als vereniging ook, de hygiënevoorschriften van het RIVM naleven. 

Richtlijnen

– Houdt 1,5 meter afstand als je niet aan het sporten bent (ouder dan 13 jaar).

– Er zijn geen looproutes buiten de kantine, maar we houden afstand van elkaar.

– Hoest en nies in je elleboog.

– Kom niet te vroeg, dus niet eerder dan 10 minuten voor de training.

ALGEMENE MAATREGELEN COVID-19

Heb je (milde) verkoudheidsklachten, niezen, keelpijn, licht hoesten, een verhoging tot 38 graden

Je mag niet op het trainingscomplex komen.

Heb je het coronavirus.

of als een familielid in de voorbije twee weken positief getest is op het coronavirus dan geldt:

Blijf thuis en beperk sociale contacten.

Klachten die veel voorkomen: 

• Koorts

• Luchtwegklachten zoals hoesten

• Verkoudheid

• Niezen

• Kortademigheid

Je mag niet trainen en moet dus thuis blijven bij:

• Neusverkoudheid

• Loopneus

• Niezen

• Keelpijn

• Lichte hoest

• Verhoging (tot 38 graden)

Belangrijk: als je verkoudheidsklachten met koorts hebt en/of benauwdheid, moet iedereen in het huishouden thuisblijven.

Dan zijn er nog een aantal andere punten van aandacht voor spelers, ouders en bezoekers.

• De trainers houden tijdens de training toezicht op de afspraken.

• Trainers, spelers en ouders en bezoekers houden zich aan de afspraken.

• Personen die zich niet aan de regels houden worden weggestuurd van het complex. Er is geen ruimte voor discussie.

• Waarom zo streng? Het je niet houden aan de afspraken en regels kan andere mensen in gevaar brengen en daarmee voldoe je niet aan de regels en richtlijnen die door de overheid gesteld zijn.

• Daarnaast loopt de club het risico dat de gemeente bij overtreding van de regels en richtlijnen, het complex op grond van de volksgezondheid, dan wel op grond van het overtreden van de noodverordening weer sluit en dat is zuur voor zo’n 250 andere spelers die daardoor getroffen worden.

Het protocol wordt aangevuld/aangepast wanneer richtlijnen vanuit Rijksoverheid en VSG veranderen.

Veel voetbalplezier en we zien elkaar!

Bas de Bruijn

Voorzitter