Voetballen doe je bij Warnsveldse Boys!

Stuurgroep duurzame transitie accommodatie Warnsveldse Boys  

17 oktober 2021

Graag informeren wij alle leden van Warnsveldse Boys met deze nieuwsbrief over de duurzame transitie van onze accommodatie. Het primaire doel is hierbij de vervangende nieuwbouw van ons clubhuis op de huidige locatie. Dit betreft hal, toiletten, kantine en keuken. 

Als vervolg op de informatieavond op vrijdag 8 oktober jl., waarin we een impressie hebben gegeven over de vervangende nieuwbouw, is dit onderwerp inmiddels op de agenda gezet (punt 11) van de as. Algemene Leden Vergadering (ALV). Deze ALV vindt plaats op woensdag 27 oktober a.s. 

Het gevraagde besluit van de leden is dat we op basis van aangegeven kaders en uitgangspunten verder kunnen met de definitieve uitwerking en vervolgstappen.

Op de site van de Warnsveldse Boys is de uitnodiging voor de ALV met alle agenda-punten terug te vinden.

In de tussentijd heeft de stuurgroep de ontvangen tips van de leden op de informatieavond (nogmaals dank daarvoor) besproken en worden deze, indien nodig, verwerkt in het programma van eisen (PVE). In dit PVE concretiseren we onze ambitie. Deze ambitie betreft het realiseren van een gemoderniseerd, functioneel, goed geïsoleerd en zoveel mogelijk energieneutraal clubhuis. Dit is van belang om de gemeente Zutphen, belanghebbenden (ipv financiers; tip van Hans) enthousiast te krijgen én woensdag 27 oktober te delen met alle leden van onze mooie vereniging. 

Zoals onze voorzitter al eerder heeft aangegeven zijn de belangrijke kaders de toekomstbestendigheid, de financiële haalbaarheid, de instemming van de leden en het informeren van de bewoners in de directe omgeving.

Er zal dit jaar nog een extra ledenvergadering volgen waarbij de finale besluitvorming zal worden voorgelegd. Bij groen licht van de leden kunnen de contracten worden opgesteld en kan de realisatie van de transitie in gang kan worden gezet. 

Wat zou het mooi zijn als we voor  het seizoen 22/23 de vervangende nieuwbouw van ons clubgebouw gerealiseerd hebben.

Uitkijkend naar woensdagavond 27 oktober a.s..

Hartelijke groet, 

Stuurgroep duurzame transitie accommodatie Warnsveldse Boys