Voetballen doe je bij Warnsveldse Boys!

We naderen het einde van het seizoen en goed om even kort terug te blikken en vooruit te kijken en laatste nieuws met jullie te delen.

Sluiting accommodatie tijdens zomervakantie

De laatste trainingen zijn op donderdag 22 juni en zullen in augustus weer worden hervat. Tijdens de zomervakantie is de accommodatie geopend op de donderdagavond waarbij de kantine open is en nog een balletje getrapt kan worden.

Op zaterdag 24 juni is de jeugddag die door zondag 1 is georganiseerd. Supermooi dat deze activiteit ook dit jaar doorgang gaat vinden.

We zullen op een later moment met jullie delen wanneer welke teams in augustus de trainingen kunnen hervatten.

De aftrap van het nieuwe seizoen is gepland op 19 augustus. Zet deze datum alvast in je agenda !

Terugblik

Ook dit seizoen is het dankzij alle vrijwilligers mogelijk geweest om te kunnen voetballen en ontspanning te bieden naast het voetbal. Alle vrijwilligers hartelijk dank voor jullie inzet en we zullen begin van het seizoen 2023-2024 een vrijwilligersavond organiseren om hierbij stil te staan.

In het afgelopen seizoen zijn de nodige jeugdteams kampioen geworden en dat is natuurlijk altijd leuk om mee te maken als spelers, begeleiding en ouders.

Bij de senioren is aan het einde van het seizoen zondag 3 heren en zondag 2 dames kampioen geworden. De kampioenschappen zijn uitbundig gevierd en nogmaals felicitaties voor de spelers en begeleiding van deze teams.

Zondag 1 heren heeft ons getrakteerd op een waanzinnige afsluiting van het seizoen door op de laatste speeldag waarbij gewonnen moest worden om nacompetitie te ontlopen. In blessuretijd 2-1 werd de winnende treffer gemaakt waardoor lijfsbehoud in 3e klasse zeker is gesteld. Daarnaast werd de 3e periode binnengehaald en mocht er gespeeld worden voor promotie naar de 2e klasse. Met veel inzet is de 1e wedstrijd van de nacompetitie gespeeld tegen Trias en werd nipt met 3-2 verloren. Aangezien niet gespeeld werd in een poule maar een knock-out systeem was dit avontuur voorbij.

Topprestatie van zondag 1 die lange tijd op een van de onderste plaatsen te vinden was en met passie toch behoud in de 3e klasse wisten veilig te stellen.

Naast het voetballen is de Activiteitencommissie zeer actief geweest om leuke activiteiten voor de leden te organiseren. Het seizoen is afgesloten op zaterdag 10 juni met een pubquiz met maar liefst 90 deelnemers. Daarna hebben een DJ en twee zangers voor het nodige vertier gezorgd en kon teruggekeken worden op een geslaagde avond.

Duurzame Verbouwing

Donderdag 13 april jl. is zoals eerder benoemd in de vorige nieuwsbrief, de bouw- en omgevingsvergunning verleend. Met bouwbedrijf Geers en installatiebedrijf Kimenai is een gesprek geweest over de mogelijke planning en afhankelijkheden. Helder is geworden dat de levering van materialen pas aan het einde van het jaar voorhanden zijn. Besloten is in te zetten op start bouw in mei 2024 mits uiteraard de financiering haalbaar is. 

Het bestuur zal na het zomerreces i.s.m. stuurgroep een planning maken voor de komende periode zoals financiering, obligatieverkoop, acties etc., die gestart moeten worden. Allereerst zal op basis van o.a. de financiering en laatste financiële inzichten besloten worden of we de verbouwingsplannen doorzetten.

Er zal, als er een definitief besluit is genomen, een overeenkomst met bouwbedrijf Geers en installatiebedrijf Kimenai worden gesloten.

Begin september zal een extra ALV plaatsvinden om de leden bij te praten.

Discussie zaterdag of zondag voetbal voor prestatieteams senioren

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat de nodige “zondag verenigingen” besloten hebben om hun prestatieteams senioren naar de zaterdag over te hevelen. Wij hebben een inventarisatie gedaan bij zondag 1 en 2 over de wenselijkheid van een mogelijke overstap naar de zaterdag. Als wij naar de zaterdag zouden willen met ingang van het seizoen 2024-2025 dan moet dit voor medio september 2023 bij de KNVB worden gemeld. In de komende periode gaan we de voor- en nadelen in kaart brengen.

Begin september gaan wij hierover in gesprek met belanghebbenden tijdens een informatieavond

Jeugdontwikkelplan (JOP)

De afgelopen maanden is er door diverse trainers, teammanagers (leiders) coördinatoren en bestuur hard gewerkt aan het JOP. Het jeugdvoetbal bij de Warnsveldse Boys neemt een voorname positie in binnen de club.  Het JOP is geschreven voor alle jeugdleden, trainers, teammanagers (leiders), beleidsbepalers en ouders of verzorgers. Het geeft ons richting en houvast binnen de jeugdopleiding. In het JOP worden diverse onderdelen beschreven, o.a. organisatie van de jeugdafdeling, de samenstelling van de teams (inclusief selectie-criteria), de opleiding van de jeugdvoetballers, etc. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering en handhaving van het voetbaltechnische en organisatorische deel van het JOP ligt bij de technische commissie in nauwe samenwerking met het bestuur. Binnenkort wordt het JOP op de site van de Warnsveldse Boys geplaatst en kan iedereen van de inhoud kennis nemen.

Kader

Elke vereniging heeft moeite om voldoende bekwame vrijwilligers te vinden voor al het werk wat moet worden verzet. Ook bij ons “piept en kraakt” het soms en vind er verloop plaats waardoor nieuwe mensen gevonden moeten worden.

Hierbij een korte opsomming van vacatures. Wij kiezen ervoor om geen uitgebreide functiebeschrijving te vermelden maar, als je geïnteresseerd bent, contact op te nemen met het vermelde bestuurslid:

  • Voorzitter Bas de Bruijn is in november 2023 10 jaar voorzitter en gaat zijn functie uiterlijk eind seizoen 2023-2024 neerleggen. Het zou mooi zijn als zich kandidaten melden en al meelopen in het nieuwe seizoen zodat overdracht soepel kan verlopen.

Wil je meer weten neem dan contact met Bas op via telefoonnummer 06-10983350.

  • Secretaris Wilma Rensink zal zich bij de volgende ledenvergadering niet herkiesbaar stellen en zal dus stoppen in deze rol.

Wil je meer weten neem dan contact met Wilma op via telefoonnummer 06-34414910.

  • Wij zoeken al enige tijd een voorzitter technische commissie om het voetbaltechnisch hart van de vereniging aan te sturen.

Wil je meer weten neem dan contact met Jan Hulst op telefoonnummer 06-48137087.

Het is van cruciaal belang dat we voornoemde functies op korte termijn invullen. Wij hopen dan ook dat er (ouders van) leden de handschoen oppakken en onze vereniging daarmee verder helpen.

Tot slot

Wij wensen jullie een fijne zomervakantie toe en tot ziens bij hopelijk weer een mooi en sportief nieuw seizoen.

Bas, Wilma, Jan en Erik

PS Contactgegevens kun je hier vinden.