Voetballen doe je bij Warnsveldse Boys!

Beste mensen,

Hierbij de laatste nieuwsbrief vanuit het bestuur voor dit jaar. 

Bijzonder jaar

Het hoeft geen nadere toelichting dat we vanwege de Corona-pandemie een bizar en lastig jaar achter de rug hebben. Helaas kunnen we als samenleving voorlopig nog niet terug naar het “oude normaal”.  Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor onze vereniging; geen wedstrijden, geen ontmoetingen langs de lijn, een andere opzet van trainingen en geen clubavonden op de donderdagen. In onze kantine, het kloppend hart van onze club, blijft het akelig stil. 

Het is voor ons als (ouders/verzorgers van) leden natuurlijk niet leuk dat er geen wedstrijden zijn en dat de jeugd uitsluitend mag trainen. We hadden het voornemen om ook de senioren weer enig perspectief te bieden en het mogelijk te maken om in kleine groepen op 1,5 meter afstand te trainen vanaf 4 januari 2021. De afgelopen weken is gebleken hier grote behoefte aan is. Helaas heeft de “harde lockdown” roet in het eten gegooid. Ons geduld wordt in ieder geval nog tot 19 januari 2021 op de proef gesteld. Dat is een hard gelag. Immers voor velen is de Warnsveldse Boys niet alleen een sportieve uitlaadklep, maar heeft het ook een grote sociale rol. Velen van jullie laten ons weten dat ze de mensen van de club en de gezelligheid missen.  

Voor het bestuur is het een lastige periode geweest. We hebben besluiten genomen die niet iedereen direct begreep. Ons uitgangspunten waren en zijn; gezondheid op één, maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, waar mogelijk en binnen de kaders voetbal mogelijk maken.

Daarnaast hechten we aan frequente en duidelijke communicatie en transparantie over onze afwegingen.

Gelukkig staan we er niet alleen voor. Binnen onze vereniging zijn  deskundigen die ons adviseren en vrijwilligers die altijd (!) voor de club klaarstaan. 

Contributie

Wij hebben begrip voor het standpunt van leden die ons laten weten dat ze wel contributie betalen, maar dat ze geen gebruik kunnen maken van de faciliteiten. We zien echter (nog) geen reden om de contributie aan te passen. Immers contributie is hard nodig om de kosten van de vereniging te kunnen dragen en onze bijdrage aan de KNVB te betalen. Nu we ook geen inkomsten ontvangen uit de kantine, zijn de inkomsten uit de contributie op dit moment van groot belang om onze club financieel gezond te houden. 

Daarnaast is Warnsveldse Boys van álle leden! Niet alleen van het bestuur, de trainers of het eerste elftal. Met z’n allen dragen we eraan bij om onze vereniging gezond te houden. We vertrouwen op jullie begrip hiervoor en dat we SAMEN zorgen dat we deze moeilijke periode doorkomen!

Lidmaatschap

We hopen natuurlijk dat iedereen bij ons blijft voetballen of wil komen voetballen. We merken helaas wel dat het afmelden van het lidmaatschap niet altijd goed verloopt. Het is natuurlijk prima om, als je echt wilt stoppen, je bij de trainer af te melden maar dit is onvoldoende. De afmelding verloopt via de ledenadministratie. Met andere woorden, je kunt je lidmaatschap pas beëindigen na afmelding bij de ledenadministratie. 

Op https://www.warnsveldseboys.nl/ is hierover het volgende opgenomen:

Het lidmaatschap van Warnsveldse Boys moet vóór 1 juli worden opgezegd. Indien het lidmaatschap na 1 juli wordt opgezegd, is contributie van 6 maanden verschuldigd (dus juli tot en met december). Afmeldingen bij leider of trainer worden niet geaccepteerd. Dit om elk misverstand over opzegging en doorlopende contributieverplichtingen te voorkomen.

De afmelding kan vervolgens via onderstaande link worden gemeld bij de ledenadministratie:

Opzeggen lidmaatschap, klik hier

Als je niet volgens deze procedure hebt afgemeld dan zullen we, uitzonderingen daargelaten, het lidmaatschap pas stoppen indien we alsnog een afmelding hebben ontvangen volgens voornoemde procedure. 

Sluiting accommodatie

De accommodatie is gesloten van 18 december tot en met 3 januari 2021. Vanaf maandag 4 starten de trainingen weer voor de jeugd tot 18 jaar.

Algemene ledenvergadering

Gelet op de beperkende maatregelen is de ALV niet doorgegaan. In formele zin is er uitstel mogelijk tot 1 mei 2021 gelet op de bijzondere omstandigheden. We doen ons best om, binnen de mogelijkheden, de ALV in het 1e kwartaal doorgang te laten vinden. 

Tot slot

Wij wensen jullie, ondanks de omstandigheden en beperkingen, fijne kerstdagen en een mooie jaarwisseling toe. We zullen nog even SAMEN door moeten zetten om het Corona-virus eronder te krijgen. We hopen dat in de loop van 2021 het “normale” leven weer kan worden opgepakt!

Hartelijke en sportieve groet,

Het bestuur:  Hans, Wilma, Bas, Martijn en Wouter