Voetballen doe je bij Warnsveldse Boys!

Beste leden van Warnsveldse Boys,

We bevinden ons op dit moment in een bijzondere tijd. Het openbare leven is voor een groot deel stil komen te liggen door de maatregelen die zijn genomen om verdere bestrijding van het coronavirus te voorkomen. Ook onze mooie voetbalvereniging ondervindt daar de gevolgen van. Sinds 12 maart is onze accommodatie gesloten. Op 15 maart heeft het Kabinet besloten dat samenkomsten niet zijn toegestaan. Dit betekent nu al het einde van het voetbalseizoen. Lege voetbalvelden, een stil clubhuis, dat voelt onwerkelijk en leeg. Vooral omdat er veel gebeurt bij onze verenging; er zijn positieve ontwikkelingen die passen bij deze tijd én bij een vereniging als Warnsveldse Boys. Over deze ontwikkelingen kun je hieronder verder lezen. Welke financiële en andere gevolgen het coronavirus voor onze vereniging heeft, zijn we nu aan het onderzoeken. Echter wat veel belangrijker is, is dat jullie en jullie dierbaren gezond blijven. Daarom is het van groot belang je aan de afspraken te houden die verdere verspreiding van het virus moeten voorkomen. Daarnaast past het bij een vereniging als de onze om jullie, voor zover nodig, op te roepen goed voor elkaar te zorgen. Kun je wat doen voor mensen die hulp nodig hebben, doe het dan vooral! Alleen samen kunnen we deze crisis bestrijden zodat we elkaar later weer kunnen ontmoeten bij de door ons zo geliefde Warnsveldse Boys!

Nieuwbouw clubhuis

Al enige tijd zijn wij aan het onderzoeken of nieuwbouw van ons clubhuis tot de mogelijkheden behoort. Een nieuw clubhuis is niet zomaar iets. Het is best ingrijpend en kost veel geld. Wij hebben het geluk dat onze vereniging een aantal deskundige en betrokken leden heeft, die bereid zijn deze kar te trekken. De (project)structuur staat inmiddels. Belangrijke kaders voor het bestuur voor een nieuw clubhuis zijn financiële haalbaarheid, duurzaam, toekomstbestendig én natuurlijk betrokkenheid van onze leden.  We zullen dan ook een informatieavond gaan organiseren om jullie mee te nemen in alle aspecten van de mogelijke nieuwbouw en jullie feedback ophalen. De formele instemming dient in een ALV te worden voorgelegd maar dat zal niet eerder dan na de zomervakantie van 2020 zijn. Wat het Coronavirus voor de planning betekent, kunnen we nu nog niet overzien helaas. 

“Open vereniging”

Dit begrip behoeft wellicht een nadere uitleg. Warnsveldse Boys is in eerste instantie natuurlijk een voetbalvereniging. Daarnaast zijn we ons ervan bewust dat we een belangrijke rol kunnen spelen in samenwerking met onze omgeving.”Hartvandeboys” is hier al een mooi voorbeeld van. Een open vereniging heeft de rol van een centrale ontmoetingsplek voor de omgeving. Ook kenmerkt een open vereniging zich als ondernemend, gastvrij, maatschappelijk- en sociaal betrokken. Waarden die passen bij onze vereniging. In samenwerking met de Gelderse Sport Federatie, een aantal organisaties in onze omgeving én een aantal leden zijn we nu creatieve ideeën aan het ontwikkelen waarbij onze verenigingen ook voor andere doelgroepen een betekenisvolle rol kan spelen. Mochten jullie hiervoor ook ideeën hebben of initiatieven willen ontplooien, laat het ons dan gerust weten.  

Alcoholbeleid

Hoewel wij veronderstelden dat de wettelijke regels voor het verstrekken van alcohol bij iedereen bekend zijn, blijkt de praktijk nog wel eens weerbarstig. Daarom gaan wij de komende tijd maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat bij iedereen bekend is hoe het ook al weer zit. Wat mag wel, wat mag niet? Hierover gaan wij de komende tijd nadrukkelijker communiceren met bijvoorbeeld (nieuwe) huisregels.  Wij roepen jullie dan ook op je aan de wettelijke – en huisregels te houden. We hechten aan handhaven van de regels. Ook de boetes die we kunnen krijgen, zijn erg hoog. Dat is zó zonde en echt niet nodig.

Huur sportvelden

Al eerder hebben wij jullie laten weten dat de gemeente Zutphen ons een aanmerkelijke verhoging van de huur van de onze velden in het vooruitzicht heeft gesteld per 2023. Een afvaardiging van het bestuur heeft hierover gesproken met wethouder Laura Werger. Ook hebben wij een zienswijze ingediend tegen het conceptsportbeleid, waar de huurverhoging deel van uit maakt. Daarnaast hebben wij nog juridisch advies ingewonnen bij een deskundige op dit terrein. Helaas heeft het college van burgemeester en wethouders onze zienswijze naast zich neergelegd. Daarom wilden wij gebruik maken van de mogelijkheid bij in te spreken bij een forumbijeenkomst op 23 maart. De gemeenteraad stelt immers het sportbeleid definitief vast. Vanwege het coranavirus heeft ook de gemeente Zutphen bijeenkomsten als deze terecht afgelast. Zodra dit onderwerp opnieuw op de agenda van de raad staat, zullen wij de raad uitleggen waarom wij vinden dat de huurverhoging onredelijk en onbillijk hoog is. Wij houden jullie op de hoogte.

Draag een steentje bij!!

Er gebeurt veel bij onze vereniging. Mooie initiatieven en leuke activiteiten. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: zonder de inzet van vrijwilligers, kunnen wij de vereniging niet draaiende houden. Als wij een toekomstbestendige verenging willen zijn, dan hebben jullie hulp dus echt hard nodig. Vrijwilligerswerk hoeft overigens niet veel tijd te kosten. Het levert je ook wat op: sociale contacten, plezier en voldoening!  De komende tijd gaan wij met verschillende leden en ouders van jeugdleden in gesprek om met hen van gedachten te wisselen over wat ze kunnen betekenen voor onze vereniging. Hieronder tref je alvast een lijst aan met vacatures. Zoals je ziet, zijn dat er best veel. Ben je geïnteresseerd in één van deze vacatures, laat het ons dan weten.

Wij zijn echt dringend op zoek naar: 

  • Coördinatoren voor de jeugd
  • Penningmeester voor het bestuur
  • Kantinemedewerkers
  • Coördinator scheidsrechters. 

Als je belangstelling hebt voor één van deze functies, of je wilt wat anders betekenen voor onze vereniging, kun je contact opnemen met een van onze bestuursleden.

Jeugdplan

Onze vereniging heeft al enige tijd behoefte aan een goed doordacht plan voor de verdere ontwikkeling van onze jeugd. Een aantal specialisten op dit terrein is hier nu aan het nadenken over  hoe we dit kunnen vormgeven. Voorlopig inzicht leert dat een technisch beleidsplan mooi is, maar dat de ontwikkeling van spelers én trainers op het veld plaatsvindt. Daarom gaan we daarop inzetten. Over hoe we dit gaan doen, informeren we jullie zodra er nieuws is te melden. 

Van de sponsorcommissie

‘Wij zijn blij met onze relatie.’ Dat was de boodschap van de ludieke Valentijnsactie (link klik hier) aan onze sponsoren. Ruim 100 sponsoren van Warnsveldse Boys werden op 14 februari verrast met een doosje chocolade. Die werden door de sponsorcommissie hoogstpersoonlijk bezorgd bij de bedrijven die onze club een warm hart toedragen. De actie sluit naadloos aan bij onze gezellige en saamhorige club en we hebben dan ook veel mooie reacties ontvangen!

Tot slot

Ondanks dat we niet kunnen voetballen of naar het clubhuis kunnen, is er toch veel nieuws te melden. We hebben dan ook geen reden om somber te zijn of bezorgd te blijven. We hebben onze knelpunten, maar het leeft bij de boys!! We zetten er nu en straks met z’n allen de schouders eronder voor een toekomstbestendig Warnsveldse Boys. We hopen op jullie medewerking en hopen  jullie snel weer te ontmoeten!

Hartelijke groet namens het bestuur van Warnsveldse Boys,

Bas de Bruijn, voorzitter.