Voetballen doe je bij Warnsveldse Boys!

Het wedstrijd seizoen is vanwege het corona virus helaas vroegtijdig  ten einde gekomen. Daarom dienen kleding en materialen, die eigendom zijn van de club, ter controle te worden ingeleverd. Elk jaar wordt er kleding vermist, is stuk, of is om andere redenen niet meer te gebruiken. Daar wordt ook dit jaar nadrukkelijker naar gekeken.
Indien geconstateerd wordt dat kleding ontbreekt of stuk is en dit aantoonbaar is te wijten aan de speler die de kleding in bruikleen heeft gekregen, worden de kosten hiervan verhaald op de betreffende speler. Kosten broekje ; 15 Euro en een shirt 40 euro. Dit dient gelijk betaald te worden bij inleveren kleding (Contant of via pin).

Om misverstanden te voorkomen is het raadzaam vooraf bij de kledingcommissie te melden als een deel van de kleding wordt vermist of onherstelbaar is beschadigd, met daarbij de reden. Dit geldt ook voor de kleding van de begeleiding, als ook voor de ballen, hesjes en waterzakken etc.
Kortom: zorg ervoor dat kleding en materialen compleet zijn, en (waar mogelijk) gerepareerd ingeleverd worden. Kleding en hesjes dienen uiteraard gewassen te zijn.

De kleding dient als team ingeleverd te worden en niet individueel.

De  leider/leidster dient de kleding te controleren op gebreken zodat er vooraf duidelijk is van wie de kleding is die beschadigd is of die ontbreekt. kleding kan  dan ook het beste individueel verpakt  worden voorzien van naam)

Wat moet er in geleverd worden:

  • Alle materialen die aan het begin van het seizoen zijn uitgegeven
  • Alle wedstrijd kleding
  • Coach mappen( trainers die blijven kunnen deze houden, wel aangeven)

Voor het inleveren is voor elk team tijd gereserveerd volgens bijgaand schema. Kun je dan niet aanwezig zijn, laat dit dan weten. Dan kunnen we een ander tijdstip plannen. Teams die niet op het overzicht staan worden op een later tijdstip uitgenodigd kleding en materiaal in te leveren.

De trainers kunnen de hesjes die zij nog nodig hebben voor de training op en latere datum inleveren, wedstrijdballen en waterzakken dienen al wel ingeleverd te worden.
— 
Met Vriendelijke Groet,

Fred LichtenbergKleding en Materiaal beheer Warnsveldse Boys 06 – 12 86 08 33