Voetballen doe je bij Warnsveldse Boys!

Beste mensen,

In de nieuwsbrief van 24 maart jl. hebben we jullie al laten weten dat het coronavirus zorgt voor onrustige tijden en ingrijpende maatregelen. Ook onze vereniging heeft te maken met de (financiële) gevolgen van het coronavirus. Daarbij is het natuurlijk het belangrijkste dat we er samen voor zorgen dat zoveel mogelijk mensen gezond blijven. 

Vandaag (31 maart) is door de overheid besloten om de maatregelen, die tot 6 april a.s. van kracht waren, te verlengen tot (minimaal) 28 april a.s.. Zojuist hebben we kennisgenomen van het besluit van de KNVB dat de amateurvoetbalcompetitie niet meer wordt hervat. 

Wat zijn de financiële gevolgen voor onze vereniging?
Wij hebben onderzocht welke financiële gevolgen het coronavirus voor onze vereniging heeft. Hiervoor hebben we verschillende scenario’s onderzocht. 

Het scenario dat we hebben uitgewerkt, is het scenario dat dit seizoen niet meer gevoetbald wordt. Dit is nu werkelijkheid geworden. Wat betekent dit voor onze club? We willen graag transparant zijn; daarom nemen we jullie hieronder mee in onze overwegingen. 

Onze vaste lasten, zoals huur gaan gewoon door, terwijl het clubhuis is gesloten. 
De omzet van het clubhuis is een belangrijke inkomstenbron voor onze verenging. Nu het clubhuis is gesloten, betekent dit een forse omzet- en winstdaling. Dit terwijl we er rekening mee hadden gehouden dat de omzet uit het clubhuis een belangrijke bijdrage zou leveren aan positieve cijfers. Dit is dus een tegenvaller.

Een aantal vrijwilligers ontvangt van ons een vergoeding voor hun werkzaamheden voor de vereniging. We hebben de knoop moeten doorhakken over de vraag of we wel of niet deze vrijwilligersvergoedingen stopzetten?

Een andere belangrijke inkomstenbron zijn de contributies. Wij hebben ons afgevraagd of we de leden over het tweede kwartaal geen contributie hoeven te laten betalen? Immers er wordt niet gevoetbald en er wordt geen gebruik gemaakt van onze faciliteiten. Daar staat tegenover dat we de contributies voor het 2e kwartaal hard nodig hebben om niet in de rode cijfers te belanden. 

Positief nieuws lijkt dat we een compensatie van het Ministerie tegemoet kunnen zien vanwege de Coronacrisis. Deze tegemoetkoming is echter lang niet voldoende om onze kosten te dekken.

Wat hebben we besloten?
Om de continuïteit van onze vereniging te waarborgen, hebben wij besloten dat wij wel de contributies innen over het tweede kwartaal van 2020.  Daarnaast hebben wij besloten dat wij vanaf april geen vrijwilligersvergoedingen uitbetalen. Hiervan hebben wij de betrokken vrijwilligers inmiddels op de hoogte gebracht. 


We begrijpen dat dit geen leuke boodschap is. We hebben hier dan ook lang en goed over nagedacht. We willen echter om jullie begrip vragen. We proberen de financiële effecten van de Corona-crisis voor onze vereniging zoveel mogelijk te beperken om een (financieel) gezonde vereniging te blijven voor nu én in de toekomst. 
Mocht het betalen van de contributie voor jouw huishoudboekje nu een groot probleem opleveren, dan kun je hierover contact opnemen met Wouter Brinkman of met mij. Dan kunnen we kijken of hiervoor samen een passende oplossing kunnen vinden.


We doen het samen!
Toch blijven we optimistisch over de toekomst. Wij hopen dat deze situatie tijdelijk is. We zijn er daarbij van overtuigd dat als we straks met z’n allen de schouder er weer onder zetten, we onze vereniging nog mooier maken dat dat ie al is!

Voor nu wil ik afsluiten en zeggen: houd de moed erin, zorg goed voor jezelf en elkaar en blijf vooral gezond!

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur Warnsveldse Boys                               

Bas de Bruijn 
Voorzitter Warnsveldse Boys 
voorzitter@warnsveldseboys.nl
06-10983350