Voetballen doe je bij Warnsveldse Boys!

Bij deze nodigen we u uit voor een extra Algemene Leden Vergadering op maandag 17 juni 2024 om 19.30 uur in de kantine van de Warnsveldse Boys.

De agenda luidt als volgt:

  1. Opening;
  2. Stand van zaken m.b.t. de verbouwing;
  3. Onderzoek m.b.t. het spelen van de 1e team (en 2e team) op de zaterdag i.p.v. de zondag;
  4. Onderzoek naar pinbetalingen in de kantine;
  5. Voordracht Martin Bos tot ere-lid van de vereniging;
  6. Groot tekort aan vrijwilligers/bestuursleden;
  7. Rondvraag/w.v.t.t.k.

Toelichting op agenda:

Verbouwing

Op 27 oktober 2021 is aan de leden voorgelegd of we op basis van de planvorming op dat moment als bestuur groen licht konden krijgen om verder te gaan met uitwerken. Hiermee hebben de aanwezige leden ingestemd met als randvoorwaarde dat er inzicht wordt gegeven in de financiële meerjarenbegroting en diverse bouw-scenario’s.

Inmiddels zijn we een paar jaar verder en zijn de randvoorwaarden zodanig veranderd dat de bouwplannen aangepast moeten worden. Op de Algemene Ledenvergadering zal het bestuur jullie nader informeren.

Zondag-zaterdag spelen

Een werkgroep heeft onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor het eventueel laten spelen van het 1e team (heren) en 2e team (heren) op de zaterdag i.p.v. op de zondag. Het bestuur en enkele leden van de werkgroep zullen hun bevindingen aan jullie voorleggen.

Pin-betaling in de kantine

Steeds meer verenigingen gaan over tot het doen van pinbetalingen in de kantine. Voordeel is geen cash-verkeer en minder tijdrovende financiële administratie. Op de ledenvergadering zal hier nader op worden ingegaan.