Voetballen doe je bij Warnsveldse Boys!

Graag uw aandacht voor het volgende:

In de afgelopen dagen hebben wij jullie geïnformeerd over een mogelijke besmetting bij een speler van de eerste selectie. De betrokkene testte gelukkig negatief. Dat is in dit geval positief nieuws.

Gisteravond zijn wij opnieuw geïnformeerd over een Coronasituatie. Er zijn een aantal gevallen bij de pupillen bekend van leden die zich hebben laten testen maar waarvan de uitslag nog niet bekend is en dus in quarantaine zitten. Het risico op overdracht van het virus is bij de leeftijdscategorie pupillen is lager dan bij senioren, maar toch vraagt dat om alertheid van ons allen.

Besmettingen of mogelijke besmettingen vragen om maatregelen van onze vereniging. Het is immers niet ondenkbaar dat onze vereniging de komende tijd vaker te maken krijgt met een (mogelijke) Coronabesmetting. Wij zullen dan ook per geval bekijken of en welke maatregelen we moeten nemen. 

Wij hanteren in voorkomende gevallen het uitgangspunt zoveel als mogelijk transparant te communiceren over mogelijke besmettingen bij onze vereniging. Uiteraard met inachtneming van de privacy van betrokkene(n). Dit doen wij om de gezondheid van onze leden, bezoekers van onze accommodatie en onze omgeving zo goed mogelijk te beschermen.

Wij blijven jullie vragen alert te zijn en te blijven. Bij klachten (neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts) laat je je testen. Tussen het moment van testen en de uitslag kom je niet op onze accommodatie, dus train je niet mee en speel je geen wedstrijd. Ook geen uitwedstrijd.

“We zijn klaar met Corona, maar …. Corona niet met ons” is een uitspraak die niet voldoende kan worden benadrukt. Wij hadden gehoopt dat het Corona-virus onze vereniging niet zou raken, maar dat is dus helaas anders gebleken.

Wij willen nogmaals een oproep doen vooral aan de seniorenleden en ouders om de regel van 1,5 meter goed in acht te nemen. Het houden van afstand heeft zich bewezen als een prima preventieve maatregel om het virus niet op te lopen. Neem de regels in acht langs de lijn, bij het douchen, in de kantine en ook op het terras. Alleen samen krijgen we Corona onder controle!

Mocht je vragen hebben dan kun je contact opnemen met

Bas de Bruijn (voorzitter@warnsveldseboys.nl) of Wouter Brinkman algemenezaken@warnsveldseboys.nl).

Hartelijke en sportieve groet,

Bestuur Warnsveldse Boys