Voetballen doe je bij Warnsveldse Boys!


Beste mensen,
Laten we beginnen met te benoemen dat iedereen de beperkingen vanuit Corona maatregelen helemaal zat zijn. Realiteit is echter dat het Corona virus nog steeds om zich heen grijpt en hoge aantallen besmettingen laat zien en de druk op de zorg vergroot. Met de maatregelen van vorige week rond het Corona Toegangsbewijs dachten we dat het voetbal verder zou worden gespaard. Helaas meent het kabinet dat er aanvullende maatregelen moeten worden genomen. 

De logica is ver te zoeken maar ons rest niets anders dan de maatregelen te respecteren en uit te voeren. Daarnaast pakken we op een aantal onderdelen onze eigen verantwoordelijkheid als vereniging. 

Wij doen dan ook een nadrukkelijk beroep op een ieders verantwoordelijkheid om risico’s op besmettingen te vermijden door de basisregels in acht te nemen:
– Testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd bent.
– Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn.
– 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm jezelf en anderen.
– Schud geen handen.
– Was vaak en goed je handen.
– Hoest en nies in je elleboog.
– Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes.

Verder goed nogmaals te vermelden dat voor sporters vanaf 18 jaar het CTB getoond moet worden voor het betreden van de volgende ruimten:
– Kleedkamers
– Toilet
– Kantine 
– Terras en tenten

Let op: er is een uitzondering voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers. Zij hoeven geen CTB te tonen. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, alle vrijwilligers. Dit geldt echter niet voor ouders die meerijden naar uitwedstrijden, zij moeten bij binnen locaties wel een CTB tonen. 

Aanvullende Coronamaatregelen vanaf zaterdag 13 november 18 uur:
– Publiek is helaas niet meer welkom op de accommodatie. Ouders c.q. verzorgers van jeugdleden zullen de zoon of dochter bij de poort af moeten zetten. 

– Het is in het weekend echter wel toegestaan voor de ouders of verzorgers om, indien nodig, hun zoon of dochter te helpen met aankleden etc.. In de kleedkamer moet de ouder of verzorger wel in het bezit zijn van het CTB. En daarna het park weer te verlaten.

– Hierbij geldt een uitzondering voor alle personen die functioneel noodzakelijk zijn voor de wedstrijden, zoals scheidsrechters, trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, vrijwilligers en strikt noodzakelijke rij-ouders.

– De sluitingstijd voor de horeca (en dus ook voor onze kantine) is 20 uur. Besloten is dat de kantine van maandag tot en met vrijdag, dus ook op de clubavond, gesloten blijft tot in ieder geval 4 december a.s.. 

– Bij doordeweekse wedstrijden zal er voor de spelers ranja of thee worden gezorgd. 

– Van maandag tot en met vrijdag zijn de kleedkamers gesloten. Dringend verzoek om kort voor de training naar de accommodatie te komen en direct na de training naar huis te gaan en daar te douchen. 

– In het weekend zal de accommodatie en kantine open zijn 1 uur voor aanvang van de eerste wedstrijd en 1 uur na afloop van de laatste wedstrijd. De 1,5 meter is weer een verplichting geworden en dringende oproep hieraan te houden. 

– In het weekend zijn de kleedkamers wel open waarbij het CTB verplicht blijft om daar gebruik van te mogen maken. 

– Tot nader order is het niet mogelijk om vriendschappelijke wedstrijden te spelen. 

Afsluitend hopen wij dat jullie meewerken bij het naleven van voornoemde basisregels en maatregelen. 

“Samen lukt ‘t, dat is waarin wij geloven”.

Bestuur Warnsveldse Boys
Wilma, Hans, Erik en Bas