Voetballen doe je bij Warnsveldse Boys!

Met ingang van maandag 4 januari 2021 is het voor senioren leden (18+) weer mogelijk om onder voorwaarden de (aangepaste) trainingen op ons mooie Braamveld te hervatten! In dit bericht wordt uitgelegd hoe wij als bestuur tot dit besluit zijn gekomen en welke voorwaarden in acht dienen te worden genomen. Wij rekenen op jullie steun om gezamenlijk goede uitvoering te geven aan de gestelde voorwaarden. Samen kunnen we dit! 


Besluit mid okt 2020

Medio oktober 2020 hebben we als bestuur besloten om ‘voorlopig’ geen trainingen meer toe te staan voor onze 18+ leden. Dit ondanks dat trainen in kleine groepjes op gepaste afstand volgens de veiligheidsprotocollen en KNVB werd toegestaan. Een lastig, sportief moeilijk en bovenal pijnlijk besluit. Genomen omdat we in deze periode het beperken van de gezondheidsrisico’s voor onze leden en de Warnsveldse/Zutphense samenleving zwaarder hebben gewogen dan onze geliefde hobby; het voetballen. Wij zijn een club midden in de maatschappij en hebben gemeend onze bijdrage op deze wijze te leveren. Tegelijkertijd hebben we als bestuur toen geredeneerd dat deze periode van niet trainen door onze senioren overzienbaar zou zijn. Dit is echter niet zo uitgekomen. Het duurt allemaal langer dan verwacht. 

Ontwikkelingen

Uiteraard volgen wij de corona-ontwikkelingen en het meest actuele beeld is dat er vanuit Den Haag nog geen versoepeling mogelijk is en de bestaande regelingen worden gehandhaafd. Feitelijk geen nieuwe inzichten t.o.v. de afweging die we medio oktober namen. Groot verschil is echter dat wij ook weten en merken onder onze senioren dat de behoefte om fit te blijven en te kunnen bewegen groeit. Dit signaal en de gezondheid van onze leden, vinden we ook belangrijk om te wegen. Ook het kabinet heeft deze week uitgesproken dat het belang voor fysiek en mentaal groot is om te kunnen sporten voor senioren. De periode van niet trainen voor de senioren duurt langer dan we verwachtten, waarbij wij het belangrijk vinden om ook als voetbalclub weer perspectief te kunnen bieden voor onze (senioren)leden. Daarnaast werkt de KNVB er hard aan om waar mogelijk de competities, in welke vorm dan ook, te hervatten in Q1 2021. 

Gewijzigd besluit trainingen senioren 18+

Dit alles afwegende brengt ons tot het volgende gewijzigde besluit: Met ingang van maandag 4 januari 2021 mogen de 18+ leden weer trainen op de voor hen normale trainingstijden. Wij gunnen in deze lastige tijden onze leden hun sport om daarmee ook vitaal te blijven. Wij vertrouwen er hierbij op dat we ons houden aan de te nemen veiligheidsmaatregelen. Senioren dienen zich tijdens, voor en na het trainen aan de volgende corona-spelregels te houden:

  • Trainen in groepjes van maximaal 4. Train je met meer? Dan blijven het groepjes van 4 en wel op ruime (!) afstand van elkaar. Laat ieder groepje in een eigen hoek/ruimte trainen.
  • Spelers in een groepje van max 4 altijd 1,5 meter afstand
  • Na de training direct het complex verlaten, niet samenscholen voor en na de training, niet gezamenlijk roken in het rokershok
  • We gaan niet met meerdere personen tegelijk in het ballenhok; 1 per keer
  • Kantine en kleedkamers blijven dicht
  • Ben je verkouden? Dan blijf je thuis. Je neemt niet het risico jouw medespelers te besmetten
  • Per team of groepje dat traint dient bij het bestuur bekend te zijn wie (naam en nummer) het aanspreekpunt is. Deze persoon is tevens verantwoordelijk voor het toezicht op het eigen team / groepje. 
  • Het bestuur organiseert daarnaast toezicht over alle trainende teams/groepjes heen om te beoordelen of de corona-regels voldoende worden nageleefd. 

Als bestuur zijn we verplicht toezicht te organiseren. We vertrouwen er nogmaals op dat iedereen het belang snapt om zich aan de spelregels te houden. We zullen echter wel strenge handhaving organiseren. Een groepje en/of team dat zich niet gedraagt ontvangt een gele kaart (waarschuwing). Bij een 2e keer volgt voor het voltallige team een rode kaart. Het niet houden aan de corona-regels wordt dus streng bestraft; het gehele team wordt uitgesloten om te komen trainen tot herziening van dit besluit voor het bestuur. 
Wij vertrouwen en hopen er op dat we de kaarten op zak kunnen houden en ons allen houden aan de spelregels. Laten we ondanks de aangepaste wijze van trainen weer plezier beleven aan onze gezamenlijke passie. En daarnaast met ons allen een bijdrage blijven leveren om dit Corona-virus eronder te krijgen.


Het bestuur, Hans, Wilma, Wouter, Bas en Martijn