Voetballen doe je bij Warnsveldse Boys!

Algemene Ledenvergadering Warnsveldse Boys

Bij deze nodigen we u uit voor de Algemene Leden Vergadering op woensdag 15 januari 2020 om 19.30 uur in de kantine van de Warnsveldse Boys.

De agenda luidt als volgt:

 1. Opening
 2. Notulen 19 juni 2019
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Bestuursverkiezing:
 5. Functie van penningmeester en accommodatie is vacant.Marjolein –Brinkman is teruggetreden als secretaris. Voordracht bestuur is Wilma Rensink voor functie van secretaris. Jaarverslag 2018-2019: de ‘highlights’
 6. Financieel verslag 2018-2019
 7. Prognose resultaat 2019-2020
 8. Verslag kascommissie
 9. Benoemen kascommissie
 10. Vooruitblik 2019-2020
 11. Stand van zaken rond huur velden
 12. Stand van zaken haalbaarheid nieuwbouw
 13. Boys Connected
 14. Jubilarissen 
 15. Rondvraag/w.v.t.t.k.
 16. Afsluiting door de voorzitter

N.B. Tegen kandidaten voor bestuursposten kunnen vijf dagen voor de ledenvergadering worden voorgesteld op voordracht van tenminste vijf leden.

Het bestuur heeft geen tijd gehad voor verdere uitwerking van kledingfonds zoals besproken op 19 juni 2019. Dit zal dus worden doorgeschoven naar volgende ALV.