Voetballen doe je bij Warnsveldse Boys!

Bij deze nodigen we u uit voor de Algemene Leden Vergadering op maandag 27 november 2023 om 19.30 uur

De agenda luidt als volgt:

 1. Opening
 2. Notulen 26 september 2022
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Vacatures binnen de vereniging
  Aftredend: Bas de Bruijn
 5. Jaarverslag 2022-2023: de ‘highlights’
 6. Financieel verslag 2022-2023
 7. Verslag kascommissie
 8. Benoemen kascommissie
 9. Begroting 2023-2024
 10. Vooruitblik 2023-2024
 11. Update stand van zaken verbouwing.
 12. Discussie over zaterdagvoetbal voor prestatielijn heren
 13. Jubilarissen
 14. Rondvraag/w.v.t.t.k.
 15. Afsluiting door de voorzitter

N.B. Tegen kandidaten voor bestuursposten kunnen vijf dagen voor de ledenvergadering worden voorgesteld op voordracht van tenminste vijf leden.