Voetballen doe je bij Warnsveldse Boys!

Bij deze nodigen we u uit voor de Algemene Leden Vergadering op maandag 26 september 2022 om 19.30 uur.

De agenda luidt als volgt:

 1. Opening
 2. Notulen 11 april 2022
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Bestuursverkiezing
  Functie voorzitter: Termijn loopt af in november 2022. In principe beschikbaar voor een nieuwe termijn.
 5. Jaarverslag 2021-2022: de ‘highlights’
 6. Financieel verslag 2021-2022
 7. Verslag kascommissie
 8. Benoemen kascommissie
 9. Begroting 2022-2023
 10. Vooruitblik 2022-2023
 11. Update stand van zaken verbouwing.
 12. Jubilarissen
 13. Rondvraag/w.v.t.t.k.
 14. Afsluiting door de voorzitter

N.B. Tegen kandidaten voor bestuursposten kunnen vijf dagen voor de ledenvergadering worden voorgesteld op voordracht van tenminste vijf leden.