Voetballen doe je bij Warnsveldse Boys!

Algemene Ledenvergadering Warnsveldse Boys

Bij deze nodigen we u uit voor de Algemene Leden Vergadering op woensdag 27 oktober 2021 om 19.30 uur 

De agenda luidt als volgt:

  1. Opening
  2. Notulen 12 april 2021
  3. Mededelingen en ingekomen stukken
  4. Bestuursverkiezing:
  • Functie bestuurslid accommodatie: Erik Ruikes verkiesbaar
  • Functie bestuurslid technische zaken: Wouter Brinkman heeft dit tijdelijk gedaan en treedt af per 27 oktober 2021 ook als bestuurslid algemene zaken. Er is een vacature voor bestuurslid technische zaken.
  • Functie bestuurslid algemene zaken: We zijn bezig met het werven van een nieuw bestuurslid.
  • Functie bestuurslid PR en communicatie: Hans Wouters is aftredend en herkiesbaar
  • Functie voorzitter: Termijn loopt af in november 2022. In principe beschikbaar voor een laatste termijn. 

5. jaarverslag 2020-2021: de ‘highlights’

6. Financieel verslag 2020-2021

7. Verslag kascommissie

8. Benoemen kascommissie

9. Begroting 2021-2022

10. Vooruitblik 2021-2022

11.Besluitvorming inzake nieuwbouw haalbaarheidsfase. 

12. Jeugdontwikkelplan en structuur technisch hart. 

13. Jubilarissen 

14. Rondvraag/w.v.t.t.k.

15. Afsluiting door de voorzitter

N.B. Tegen kandidaten voor bestuursposten kunnen vijf dagen voor de ledenvergadering worden voorgesteld op voordracht van tenminste vijf leden.