Voetballen doe je bij Warnsveldse Boys!

Bij deze nodigen we u uit voor de Algemene Leden Vergadering op woensdag 19 juni a.s. om 19:30 uur in de kantine van de Warnsveldse Boys.

De agenda luidt als volgt:

 1. Opening
 2. Notulen 15 februari 2019
 • Terugkoppeling kledingfonds
 1. Mededelingen en ingekomen stukken
 2. Bestuursverkiezing 
 • Bestuurslid: Wouter Brinkman verkiesbaar.
 • Voorzitter: Bas de Bruijn aftredend en herkiesbaar.

Functie van penningmeester en accommodatie zijn nog vacant.

 1. Stand van zaken Pitch en mogelijke nieuwbouw
 2. Prognose resultaat 2018-2019
 3. Begroting 2019-2020
 4. Jubileumjaar 2018-2019 
 5. Rondvraag/w.v.t.t.k.
 6. Afsluiting door de voorzitter

N.B.Tegen kandidaten voor bestuursposten kunnen vijf dagen voor de ledenvergadering worden voorgesteld op voordracht van tenminste vijf leden.