Voetballen doe je bij Warnsveldse Boys!

Beste leden vanWarnsveldseBoys, 15-3-2021

Graag uitnodigen wij je uit voor de online Algemene Ledenvergadering op 12 april 2021.  

In de eerste plaats hopen we dat deze uitnodiging je in goede gezondheid bereikt. In deze lastige Coronatijd hebben we in onze overwegingen de gezondheid op de eerste plaats gezet. Tegelijkertijd hebben we gekeken naar wat wel kon en de continuïteit van onze vereniging proberen te waarborgen. Achter de schermen is hard gewerkt en nagedacht over de structuur van onze vereniging om onze vrijwilligers zo prettig en optimaal mogelijk met elkaar te laten samenwerken. Kortom tijd om bij te praten in de ALV.  

Ook deze gaat anders verlopen dan normaal. Niet in ons clubhuis, maar digitaal. 

Wij zijn voornemens om deze vergadering via Teams online te organiseren op 12 april 2021 van 19.30 – 20.30 uur. Wanneer je je aanmeldt vóór 1 april a.s. krijg je een week van tevoren een link toegestuurd waardoor je kunt deelnemen. Verder zullen wij in die mail de vergaderstukken zoals agenda, notulen, jaarrekening en begroting en een handleiding voor Teams als bijlage toevoegen. 

Als je tegen deze wijze van vergaderen bezwaar hebt, vernemen wij dat graag gemotiveerd van je.  

Wanneer je wilt deelnemen aan de online ALV dan graag: 

Het stemmen zal plaatsvinden door jouw “ja” of “nee” naar een mobiel nummer te appen. Dit zal in de procedure voor gebruik van Teams worden opgenomen.  

Met hartelijke groet, 

Bestuur Warnsveldse Boys 

Bas, Wouter, Martijn, Hans en Wilma