Voetballen doe je bij Warnsveldse Boys!

Op maandag 2 november a.s. om 19.30 uur is het weer tijd voor de ALV. Door de Corona-perikelen is de nodige tijd gaan zitten in het opstellen van Protocollen en het handhaven daarvan. De uitnodiging is onder voorbehoud van ongewijzigde RIVM richtlijnen. Mochten deze onverhoopt worden aangescherpt en het niet mogelijk zijn om bij elkaar te komen dan laten we dat uiteraard weten. 

Om er zeker van te zijn dat we, gelet op de maximale groepsgrootte, de Corona regels kunnen handhaven werken we dit jaar met een opgave om hierbij aanwezig te kunnen zijn. De opgave voor aanwezigheid moet uiterlijk donderdag 29 oktober a.s. binnen zijn. Wanneer er teveel opgaven zijn kunnen wij daarop de nodige maatregelen nog nemen. 

De agenda volgt en u kan deze binnenkort op de site verwachten. In ieder geval zullen de jaarrekening 2019-2020 en de begroting 2020-2021 aan de orde komen. 

Wanneer je de ALV wil bijwonen, graag een mail naar:

secretaris@warnsveldseboys.nl met uw naam en dat je graag aanwezig wil zijn.