Voetballen doe je bij Warnsveldse Boys!

Elke vereniging die met elftallen wil deelnemen aan de competitie wordt door de KNVB verplicht gesteld een wedstrijdsecretaris aan te wijzen. Deze persoon moet bij de vereniging alle zaken regelen om het spelen van wedstrijden mogelijk te maken. Voor het seizoen 2017 -2018 wordt deze functie vervuld door Andre Loskamp.

De taken van een wedstrijdsecretaris zijn door de KNVB vastgelegd in een functieboek, wat hier is te downloaden >

De wedstrijdsecretaris kan er voor zorgen dat wedstrijden verplaatst kunnen worden. En is de persoon die aangesproken moet worden als wedstrijden door wat voor reden dan ook niet plaats kunnen hebben. En tenslotte ook de persoon die in geïnformeerd moet worden als een wedstrijd gestaakt is. Omdat geen enkele wedstrijd doorgang kan vinden zonder een scheidsrechter, worden de werkzaamheden uitgevoerd in samenwerking met de scheidrechters coördinator. Bij Warnsveldse Boys is dat Gerrit Smelt.

De wedstrijdsecretaris (coördinator wedstrijdzaken) is vooral bezig met het informeren en communiceren. Allereerste met trainers en leiders van de eigen vereniging. Daarnaast met trainers en leiders, maar veelal de wedstrijdsecretaris, van de tegenstander. En tenslotte ook met de (competitieleider van) de KNVB. Gelukkig zijn er moderne middelen gekomen die de wedstrijdsecretaris veel werk uit handen nemen.

Een deel van de regelzaken rondom een wedstrijd wordt met ingang van het seizoen 2017-2018 gedaan in de wedstrijdzaken app (= applicatie voor mobiele telefoon en tablet). Meer over de wedstrijd app hier.

Áls het gaat om het informeren over aanvangstijdstip van wedstrijden, verplaatsingen of afgelastingen is er de voetbalapp voetbal.nl. Meer over deze app hier.

Nog niet alle communicatie een informatie gaat via een app. Daarvoor is het computerprogramma Sportlink, waartoe de wedstrijdsecretaris toegang heeft

Kortom, zijn er vragen over of onduidelijkheden rondom een wedstrijd, neem dan contact op met de wedstrijdsecretaris.

Elk competitieweekend zijn er zeker 15 wedstrijden bij Warnsveldse Boys. De secretaris kan niet bij alle wedstrijden aanwezig zijn. In dat geval laat hij zich vertegenwoordigen door een wedstrijdcoördinator. Per seizoen is het streven om een team van maximaal 10 vrijwilligers te werven voor deze taak. De wedstrijdcoördinatoren worden begeleid en aangestuurd door de wedstrijdsecretaris.

Lijkt het je leuk om deze taak ook incidenteel in te vullen neem dan contact op met de wedstrijdsecretaris

Andre Loskamp
awa.loskamp@gmail.com
06-10831799


Leden wedstrijdsecretariaat

Andre Loskamp

Andre Loskamp

  • wedstrijdsecretariaat jeugd
Ronald Schippers

Ronald Schippers

  • Coördinator JO19,
  • Coördinator zondag-selectie,
  • Financiële administratie,
  • Wedstijdsecretariaat senioren