Hoofdsponsor

Glans Schoonmaakbedrijf Asbestsanering

Bij Warnsveldse Boys wordt er gescout om zo te kunnen zien welk talent (zowel jongens als meisjes) er binnen de vereniging rond loopt. Hierbij gaat het specifiek om interne scouting. Warnsveldse Boys is een club waarbij we het doen met eigen jongens en meisjes die zichzelf aanmelden bij de vereniging. Scouting buiten de club om (Externe Scouting) is geen verenigingstaak en hier dus niet aan de orde.

De hoofdtaak van de Voetbal Scouting is om de coördinator(en) per leeftijdscategorie te assisteren bij het indelen van alle jeugdspelers in een team met spelers van gelijkwaardig niveau. Voetballen met spelers in een team op zijn of haar niveau zorgt voor plezier.  En plezier in voetbal is de basis bij Warnsveldse Boys.
Daarnaast heeft de Voetbal Scouting een rol bij het naar een kwalitatief hoger niveau brengen van de selectieteams door gericht te scouten en actief te zoeken naar getalenteerde spelers die (op termijn) voor een plaats in een selectieteam in aanmerking komen.

De nadruk bij de Voetbal Scouting ligt op de leeftijdscategorieën JO09, JO11, JO13 (voormalige F, E en D) en de mini`s (wachtkamer). Uiteraard worden de overige leeftijdscategorieën JO15, JO17 en JO19 (C,B,A) ook bekeken. Alle in kaart gebrachte gegevens worden vastgelegd. De gemaakte voetbal scouting rapporten zijn alleen bedoeld voor de jeugdopleiding van Warnsveldse Boys. De Coördinator Voetbal Scouting is de contactpersoon van deze commissie. De scoutingcommissie valt onder de verantwoordelijkheid van de Technische Commissie (TC) en functioneert binnen de door de TC gestelde kaders. Het bestuurslid Technische Zaken is hiervan de portefeuillehouder en daarmee aanspreekpunt binnen het bestuur.