Voetballen doe je bij Warnsveldse Boys!

Het bestuur van Warnsveldse Boys bestaat uit een dagelijks bestuur en bestaat uit de voorzitter, secretaris, penningmeester en de plaatsvervangend voorzitter. Buiten het dagelijks bestuur maken de voorzitter van de “PR en Communicatiecommissie” en “Voetbaltechnische Zaken” deel uit van het bestuur.

Afhankelijk van de situatie is er sprake van “portefeuillehouderschap” waarbij een bestuurslid contact heeft met de voorzitter van de betreffende commissie, of is de betreffende portefeuille rechtstreeks in het bestuur vertegenwoordigd.

In formele zin legt het bestuur verantwoording af aan de Algemene Leden Vergadering (ALV) en moeten belangrijke besluiten worden voorgelegd aan de ALV. In de statuten en het huishoudelijk reglement zijn de bevoegdheden van het bestuur en ALV nader uitgewerkt.

Het bestuur is belast met de dagelijkse coördinatie van de vereniging en bestaat uit onbezoldigde bestuursleden. Een belangrijk speerpunt voor het bestuur is en blijft het werken in commissies, om op die manier de taken over meerdere mensen te verdelen en voor een ieder behapbaar te houden.

Verder wil het bestuur graag werken vanuit het principe van samenwerking en verbinding en staat positiviteit hoog in het vaandel. Verder willen we graag een open dialoog met en tussen de leden. Dus in geval van tips, vragen en/of constructieve kritiek willen we eenieder verzoeken bestuursleden vooral rechtstreeks te benaderen! Het bestuur wil graag betrokkenheid laten zien en creëren bij de voltallige vereniging en doet haar best dit ook daadwerkelijk waar te maken.

Hartelijke groet,

Bestuur Warnsveldse Boys, september 2018

Bestuur

V.l.n.r: Hans Wouter, Wouter Brinkman, Bas de Bruijn, Martijn Jansen, WIlma Rensink


Leden bestuur

Bas de Bruijn

Bas de Bruijn

  • Voorzitter
Wilma Rensink

Wilma Rensink

  • Secretaris
Wouter Brinkman

Wouter Brinkman

  • Bestuurslid Technische zaken
Hans Wouters

Hans Wouters

  • Bestuurslid Communicatie & PR,
  • Bestuurslid activiteitencommissie