Hoofdsponsor

Glans Schoonmaakbedrijf Asbestsanering
Nieuwe datum Algemene ledenvergadering
Webmaster

Algemene Ledenvergadering Warnsveldse Boys

Bij deze nodigen we u uit voor de Algemene Leden Vergadering op vrijdag 15 februari 2019 om 19.30 uur in de kantine van de Warnsveldse Boys.

De agenda luidt als volgt:

 1. Opening

 2. Notulen 22 juni 2018

 3. Mededelingen en ingekomen stukken

 4. Bestuursverkiezing

  Functie van penningmeester en accommodatie is vacant.

 5. Jaarverslag 2017-2018: de ‘highlights’

 6. Financieel verslag 2017-2018

 7. Prognose resultaat 2018-2019

 8. Verslag kascommissie

 9. Benoemenkascommissie

10.Vooruitblik 2018-2019
11.Contributieverhoging en inflatievolgend verhogen
12.Stand van zaken rond vrijwilligersbeleid en haalbaarheid nieuwbouw 13.Optimalisatie kledingplan
14.Boys Connected
15.Bardiensten
16.Jubilarissen
17.Rondvraag/w.v.t.t.k.
18.Afsluiting door de voorzitter

N.B. Tegen kandidaten voor bestuursposten kunnen vijf dagen voor de ledenvergadering worden voorgesteld op voordracht van tenminste vijf leden.


Gerelateerde berichten

Webmaster

Vrijwilligersavond 14 juni 2019

Dag allemaal, Een club kan niet zonder vrijwilligers!! Op een aantal plekken is zeker ook nog wel hulp nodig! Maar laten we vooral al die vrijwilligers niet vergeten die allemaal op eigen manier al een structurele bijdrage leveren aan onze club!!!