Hoofdsponsor

Glans Schoonmaakbedrijf Asbestsanering
Sponsoren beleid
Webmaster

Beste leden,

Alle bijdragen die Warnsveldse Boys jaarlijks ontvangt van haar sponsoren zijn van zeer groot belang voor de continuïteit en kwaliteit van onze vereniging. Sponsoren hebben een warm gevoel bij onze vereniging, maar uiteraard spelen er voor hen ook commerciële belangen mee in de redenen waarom zij onze vereniging sponsoren.

Het bestuur stimuleert haar leden om daar waar mogelijk aankopen te doen bij onze sponsoren. Op vele locaties op het complex van Warnsveldse Boys wordt hier aandacht voor gevraagd en wordt er gericht aandacht gevestigd op onze sponsoren met behulp van diverse vormen van reclame (bijvoorbeeld via; reclameborden, banners, vlaggen, shirtreclame, advertenties, beeldschermen, etc). Warnsveldse Boys heeft contractueel vastgelegde afspraken met sponsoren en daarmee contractuele verplichtingen richting leveranciers van (sport)kleding, (sport)materialen en overige consumptiegoederen.

Het “Kledingfonds Warnsveldse Boys” zorgt met behulp van sponsorinkomsten (in combinatie met een kleine maandelijkse eigen bijdrage) voor de benodigde randvoorwaarden qua sportkleding van de spelende leden en/of haar leiding. De Vereniging Warnsveldse Boys borgt hiermee dat al haar leden die deelnemen aan de diverse competities (inclusief 30+, 35+ en 45+) worden voorzien van uniforme en kwalitatief goede kleding. Daarmee zorgen wij met elkaar voor een kwalitatief goede uitrusting van de leden èn tegelijkertijd uitstraling van de vereniging (èn haar zeer belangrijke sponsoren) !.

Op het moment dat er sprake is van sponsoring, in welke vorm dan ook, betaalt de sponsor een bijdrage aan de vereniging. Bij alle aan te schaffen kleding, materialen en consumptiegoederen bepaalt de vereniging wie de leverancier is of wordt, op grond van contracten die wij afsluiten met de betreffende leverancier (die hiermee tegelijkertijd ook een sponsorcontract met ons heeft afgesloten). Hiermee wordt een exclusieve en vaak meerjarige overeenkomst afgesloten tussen Warnsveldse Boys en de bewuste leverancier. 

Gezien het belang van dit alles, in combinatie met het feit dat het hierbij te allen tijde gaat over contracten op juridische grondslag en dito verplichtingen, houdt het Bestuur van Warnsveldse Boys zich het recht voor om ten aanzien van dit beleid afwijkende afspraken aangaande geleverde of te leveren kleding, materialen en consumptiegoederen te weigeren.

Dit geldt (onder andere) in onderstaande gevallen:

- als een eventuele “(kandidaat)sponsor” geen financiële bijdrage betaalt aan de vereniging voor sponsoring of sponsoruiting

- als eventuele kleding en / of materialen zonder overleg met en zonder toestemming van het bestuur zijn of worden aangeschaft

- als er geen sprake is van een formeel en door het bestuur ondertekend “sponsorcontract” van Warnsveldse Boys

- als het betreffende initiatief is genomen en/of overeengekomen door een niet door het bestuur geautoriseerd en/of bevoegd persoon  

Warnsveldse Boys kan in al dergelijke situaties niet aansprakelijk worden gesteld voor welke kosten of consequenties dan ook die voortvloeien uit acties die niet conform het vigerende beleid Warnsveldse Boys zijn of worden uitgevoerd.

 

Bestuur Warnsveldse Boys, september 2018

 

 

 

 


Gerelateerde berichten

Webmaster

Vrijwilligersavond 14 juni 2019

Dag allemaal, Een club kan niet zonder vrijwilligers!! Op een aantal plekken is zeker ook nog wel hulp nodig! Maar laten we vooral al die vrijwilligers niet vergeten die allemaal op eigen manier al een structurele bijdrage leveren aan onze club!!!