Hoofdsponsor

Glans Schoonmaakbedrijf Asbestsanering
Agenda Algemene Ledenvergadering
Webmaster

Algemene Ledenvergadering Warnsveldse Boys

Bij deze nodigen we u uit voor de Algemene Leden Vergadering op woensdag 19 juni a.s. om 19:30 uur in de kantine van de Warnsveldse Boys.

De agenda luidt als volgt:

 1. Opening
 2. Notulen 15 februari 2019
 • Terugkoppeling kledingfonds
 1. Mededelingen en ingekomen stukken
 2. Bestuursverkiezing 
 • Bestuurslid: Wouter Brinkman verkiesbaar.
 • Voorzitter: Bas de Bruijn aftredend en herkiesbaar.

Functie van penningmeester en accommodatie zijn nog vacant.

 1. Stand van zaken Pitch en mogelijke nieuwbouw
 2. Prognose resultaat 2018-2019
 3. Begroting 2019-2020
 4. Jubileumjaar 2018-2019 
 5. Rondvraag/w.v.t.t.k.
 6. Afsluiting door de voorzitter

N.B.Tegen kandidaten voor bestuursposten kunnen vijf dagen voor de ledenvergadering worden voorgesteld op voordracht van tenminste vijf leden.

           

U komt toch ook? 


Gerelateerde berichten

Webmaster

Herinnering: Vrijwilligersavond 14 juni 2019

Dag allemaal, Een club kan niet zonder vrijwilligers!! Op een aantal plekken is zeker ook nog wel hulp nodig! Maar laten we vooral al die vrijwilligers niet vergeten die allemaal op eigen manier al een structurele bijdrage leveren aan onze club!!!

Webmaster

JO11-2 kampioen?

Aankomde woensdag kan de JO11-2 van de Warnsveldseboys kampioen worden. Aan een gelijk spel hebben ze al voldoende, maar ze gaan natuurlijk voor de winst. Komen jullie ze allemaal aanmoedigen aanstaande woensdag? De wedstrijd begint om 18.30 uur.