Hoofdsponsor

Glans Schoonmaakbedrijf Asbestsanering
Webmaster

Bij deze nodigen we u uit voor de Algemene Leden Vergadering op vrijdag 22 juni a.s. om 20:00 uur in de kantine van de Warnsveldse Boys.

De agenda luidt als volgt:

 1. Opening
 2. Notulen 12 januari 2018
  • Terugkoppeling apparatuur kantine i.v.m. energiebesparing
  •  Terugkoppeling entreegelden
  • Terugkoppeling kosten lidmaatschap bestuursleden
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Verplichte deelname aan bardiensten (ter informatie)
 5. Bestuursverkiezing
  • Bestuurslid PR & Communicatie: Hans Wouters verkiesbaar
  • Functie van penningmeester is nog vacant
 6. Stand van zaken kledingplan
 7. Stand van zaken Pitch en mogelijke nieuwbouw
 8. Rookbeleid vanaf volgend seizoen (zie onderstaande toelichting)
 9. Begroting 2018-2019
 10. Jubileumjaar 2018-2019
 11. Jubilarissen
 12. Rondvraag/w.v.t.t.k.
 13. Afsluiting door de voorzitter

N.B. Tegen kandidaten voor bestuursposten kunnen vijf dagen voor de ledenvergadering worden voorgesteld op voordracht van tenminste vijf leden.

Rookbeleid

Maatschappelijke ontwikkelijking maken het noodzakelijk om voor het roken op de accommodatie keuzes te maken. Dit kan zijn een volledig rookvrije accommodatie of een rookarme accommodatie. De keuzes en overwegingen zullen aan de ALV worden voorgelegd


Gerelateerde berichten

Webmaster

Rookarme accommodatie

Op 22 juni jl. is een voorgenomen besluit van het bestuur om m.i.v. het seizoen 2018-2019 een rookarme accommodatie te realiseren, goedgekeurd door de Algemene Leden Vergadering (ALV).