Hoofdsponsor

Glans Schoonmaakbedrijf Asbestsanering
Webmaster

Op 22 juni jl. is een voorgenomen besluit van het bestuur om m.i.v. het seizoen 2018-2019 een rookarme accommodatie te realiseren, goedgekeurd door de Algemene Leden Vergadering (ALV).

Waarom rookbeleid?

Sporten is gezond, terwijl (mee)roken schadelijk is voor de gezondheid. Roken (ook e-sigaret) en sport passen niet bij elkaar. Veel kinderen én volwassenen brengen een groot deel van hun vrije tijd door bij een sportvereniging. Daarom willen wij dat iedereen die op het sportcomplex komt, voortaan het terrein rookvrij houdt. Dus alleen nog roken in een aparte ruimte naast het ballenhok.

Hiermee willen wij een breed ontmoedigingsbeleid voeren en zoveel mogelijk beschermen tegen de verleiding van roken en het schadelijke meeroken.

Als kinderen anderen zien roken lijkt dat normaal en misschien zelfs aantrekkelijk. Zeker als zij mensen zien roken naar wie zij opkijken zoals andere sporters, trainers en ouders. Zien roken, doet roken.

Niet alleen voor kinderen is gezondheid van belang. Roken speelt een belangrijke rol bij het krijgen van hart- en vaatziekten op latere leeftijd. Het initiatief van ons sluit aan bij de beweging ‘op weg naar een Rookvrije Generatie’. Initiatiefnemers van deze beweging zijn de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds en inmiddels hebben vele partners zich aangesloten. Deze  beweging werkt toe naar een samenleving waarin mensen worden beschermd tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken.

Waarom voeren we een rookarm complex in:

  • We geven onze kinderen het goede voorbeeld.
  • We maken roken minder normaal en aantrekkelijk voor kinderen.
  • De vereniging draagt bij aan het realiseren van een Rookvrije Generatie, een generatie kinderen die volledig rookvrij kan opgroeien.
  • We voorkomen het schadelijke meeroken.
  • We bieden een gezonde en veilige sportomgeving.
  • We zetten de vereniging positief op de kaart.
  • We hebben minder last van afval door sigarettenpeuken en -pakjes op het terrein.


Er is besloten om geen onderscheid te maken in doordeweekse dagen of het weekend c.q. alleen niet roken tijdens jeugdwedstrijden en dus één lijn te trekken die voor iedereen helder en consequent is.

Wij kiezen er in deze fase voor om het roken op de accommodatie te beperken tot één plek en dus een variant tussen huidige situatie en een volledig rookvrije accommodatie.

We verwachten dat er in de nabije toekomst van rechtswege een verbod komt op roken op een sportaccommodatie. Indien het rookbeleid in de toekomst wordt aangescherpt zal dit allereerst aan de ALV worden voorgelegd tenzij dit van rechtswege wordt voorgeschreven.

Voor de locatie is gekozen enerzijds omdat wij weinig andere mogelijkheden hebben en anderzijds omdat deze ruimte zich buiten het zicht van de velden bevind.

PS Een ideale plek is er niet en realiseer je dat bij een rookvrije accommodatie het roken voor de ingang zal plaatsvinden waar alle bezoekers langs moeten en minder beheersbaar is qua afval.

Aanvullende voorwaarden

  • Roken is niet toegestaan als de wedstrijdkleding nog wordt gedragen.
  • Roken in pauze van de wedstrijd is niet toegestaan.
  • Roken dus alleen naast het ballenhok in de daarvoor bestemde ruimte en de peuken graag in de asbakken en niet op de grond.


Op dit moment zijn de tegels gelegd maar moet het dak en 2 zijkanten nog worden geplaatst. Dit zal naar verwachting in augustus zijn beslag krijgen.

Daarnaast zal op diverse plekken op het sportpark worden aangegeven dat er sprake is van een rookarme accommodatie. Dit zal ook bij de entree van het sportpark duidelijk worden gemaakt. Deze acties zullen in de komende weken worden uitgevoerd.

Aanspreekcultuur

Wij doen een oproep aan iedereen om zich aan het beleid, dat ook door de overheid van harte wordt ondersteund,  gaat houden en meehelpt aan handhaving. Het is niet alleen de verantwoordelijkheid van bestuur en vrijwilligers om het gewijzigde beleid uit te voeren maar ook dit doen we “samen”.

Wij gaan ervan uit dat iedereen begrip zal hebben voor het genomen besluit en vertrouwen erop dat hier gevolg aan wordt gegeven.

Bestuur Warnsveldse Boys


Gerelateerde berichten

Webmaster

Jouw stem is geld waard!

Jouw stem is geld waard! Ben jij 12 jaar of ouder en bankier je bij de Rabobank? Word dan gratis lid van Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek en stem op onze club!

Webmaster

Didac Scholten wint de 3e ronde van de Grote Velddagen

Didac Scholten wint de 3e ronde van de Grote Velddagen De Grote Velddagen zitten er weer op. Wat het is? De JO12 junioren van seizoen 2018/2019 gaan volgend seizoen voor het eerst de competitiewedstrijden spelen op het volledige voetbalveld. Oftewel: het grote veld! En ja...