Hoofdsponsor

Glans Schoonmaakbedrijf Asbestsanering

De accommodatiecommissie is belast met dagelijks onderhoud (waaronder schoonmaken clubgebouw en kleedkamers) en de investeringen aan clubgebouw, kleedkamers en velden.

De kunstgrasvelden vallen onder de accommodatiecommissie maar zijn eigendom van de Gemeente Zutphen. Het onderhoud en vervanging van kunstgras is de verantwoordelijkheid van de Gemeente. De vereniging betaald hier huur voor.

Het bestuurslid accommodatie is verantwoordelijk voor accommodatiebeleid, in het bijzonder het opstellen van een meerjaren-onderhoudsplanning en investeringsplanning. De uitoefening van de dagelijkse werkzaamheden vindt onder verantwoordelijkheid van het bestuurslid accommodatie plaats door de accommodatiecoördinator.

De kantine wordt aangestuurd door de kantinecoördinator en valt buiten de aansturing van het bestuurslid accommodatie. De bezetting wordt geregeld door de zogeheten kantinecommissie waar de kantinecoördinator onderdeel van is. Indien er reparaties nodig zijn c.q. er zijn investeringen gewenst in de kantine en/of keuken dan is het de verantwoordelijkheid van de accommodatiecommissie om hierop actie te ondernemen.